Türkçe |  English  
 
Başvuru Koşulları

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI


1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programları, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.


DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI

1) Adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

2) (Değişik:RG-18/3/2014-28945) Adayların anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

3) Adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisansa dayalı başvurularda en az 80 standart puana veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen puana eşdeğer bir puana; ayrıca lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

Önceki Sayfa

Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015 BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü