Türkçe |  English  
 
Mezuniyet Islemleri

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN

 

 

***1-)  Tez İnceleme Tutanağı ve  Teze İlişkin Turnitin Raporu Değerlendirme Dilekçesi (İlgili Enstitü Müdürü veya Müdür Yardımcıları tarafından imzalı).

***2-) Yüksek Lisans Programı için  7  Adet (3 adet Enstitü,3 adet Jüri Üyeleri, 1 adet öğrenci), Doktora Programı için 9  Adet (3 adet Enstitü,5 adet Jüri Üyeleri, 1 adet öğrenci)Ciltlenmiş Tez.


***3-)  2 Adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin  Formu (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden temin edilebilir). Tez Veri Giriş Formu” tez yazarı tarafından bilgisayarda doldurularak kaydedilmeli, Referans Numarası alındıktan sonra basılarak imzalanmalı ve tezle birlikte gönderilmelidir.Ayrıca alınacak çıktının 2 Örneği Enstitümüze teslim edilecektir

 

***4-)  1 Adet CD (Tezin tam metni  pdf dosyası ve word dosyası olarak hazırlanacaktır.  Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.Teslim edilecek CD içerisinde olması gereken dosyalar

Örnek:

referansno.pdf                  12345678.pdf         (Tezin Tamamı)

                                         12345678.word      (Tezin Tamamı)

ad_soyad_özet.tr.pdf    

ad_soyad_özet.ing.pdf    


***CD`si hazırlanan tezin PDF`sinin sbe@beun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

***5-)   CD içerisindeki tezin tamamını içeren dosyaya orijinal imzalı Onay Sayfası taranarak eklenmelidir. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülmelidir.

***6-)    Her bir CD, üzerinde etiketi olan darbeye dayanıklı CD kutusu ile teslim edilmelidir. Etiket CD kutusunun üstüne yapıştırılacak ve etiketin üzerinde aşağıdaki bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir.

Tezin Adı                                                       :

Yazar Adı                                                      :

Tez Türü                                                        : Yüksek Lisans/Doktora

Yükseköğrenim Kurumu                                :

Enstitü                                                           :

Anabilim Dalı                                                :

***7-)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

***8-) Kütüphanede Tezlerin Çoğaltılabilmesi için izin belgesi

***9-) İlişik Kesme Formu 

***10-) Juri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Savunma Sonrası) http://sbe.beun.edu.tr/dosyalar/SBE-05.doc

***11-) Diploma Adı Talep Formu 

 ***12-)   Tez Onay Sayfası 

 ***13-)   Öğrenci Tarafından Hazırlanan Yayın Belgesi 

 YÜKSEK LİSANS: Öğrencinin yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayınlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.

 DOKTORA: Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili en az bir makalenin ulusal veya uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış olması şartı aranır. 

NOT: 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tez Aşamasında Olan Öğrenciler Yayın Şartına Tabi Değildir.

***14-) Tez Savunma Sınavı’nın bitiminden itibaren Öğrenci 1 ay içerisinde yukarıdaki belgelerle birlikte tezini Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim etmelidir.

 

                              TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN

***1-) 4 adet (2 adet Enstitü, 1 adet Proje Danışmanı, 1 adet öğrenci) Ciltlenmiş Proje.

***2-) 1 Adet CD (Projenin tam metni  pdf dosyası ve word dosyası olarak hazırlanacaktır.  

Örnek:

ad_soyad_.tr.pdf           

ad_soyad_eng.pdf

ad_soyad_özet.tr.word

ad_soyad_özet.en.word

 

***3-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

***4-) İlişik Kesme Formu

***5-) Diploma Adı Talep Formu 

***6-) Dönem Projesi Onay Sayfası (Proje içerisine imzalı olarak taranarak konulmalıdır.)

Önceki Sayfa

Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015 BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü