Türkçe |  English  
 
MEZUNLARIMIZ

İşletme Enstitü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 ÖZNUR PULAT İMAMOĞLU Doç.Dr. MEHMET PEKKAYA 2018Servqual boyutlarıyla hastanedeki hizmet kalitesi ve ha...
2 CANSU DOĞAN Yrd.Doç.Dr. SİNAN YILMAZ 2018Birey, grup ve örgüt düzeyinde öğrenmenin örgüt perform...
3 ÖMER KARAKAYA Prof.Dr. YASEMİN KÖSE 2018Borsa İstanbul turizm şirketlerinin maliyet yönetim per...
4 EMRE DURMAZ Yrd.Doç.Dr. SİNAN YILMAZ 2018Stratejik ittifakların gelişim süreci Türkiye Petroller...
5 Ömer Ali Satıcı Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2017Satış Sonrası Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Memn...
6 ÇİĞDEM ERDOĞAN Yrd.Doç.Dr. NÜKET KIRCI ÇEVİK 2016Organizasyonlarda iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgüts...
7 İBRAHİM ÇAKIR Doç.Dr. RAMAZAN AKSOY 2016Eğitim sektöründe algılanan hizmet kalitesi: Bülent Ece...
8 VOLKAN ZİLİFLİ Doç.Dr. MEHMET PEKKAYA 2016Bankaların ticari kredi değerlendirme aşamasında dikkat...
9 NAGİHAN YAYALAR Yrd.Doç.Dr. MEHMET FATİH BAYRAMOĞLU 2016Portföy seçiminde portföy performans ölçütlerinin başar...
10 AYBEN ŞEN Yrd.Doç.Dr. ÜMİT BAŞARAN 2016Venedik'in destinasyon imajının turistler açısından...
11 Selvihan TAŞDELEN Yrd.Doç.Dr. Halime TEMEL NALIN 2015Bankalarda Kredi Arzını Etkileyen Faktörler...
12 Neriman KARA Doç.Dr. Halil YILDIRIM 2015Bireysel Değerlerin Kariyer Değerleri Üzerindeki Etkisi...
13 Zafer UYSAL Yrd.Doç.Dr. Halim AKBULUT 2015Fiyatlandırmada Standart Maliyetin Yeri: Demir-Çelik Se...
14 Umut TAŞDELEN Doç.Dr. Ramazan AKSOY 2015Gemiadamlarında İş ve Aile Çatışması...
15 Tuğba KARADUMAN Doç.Dr. Rasim İlker GÖKBULUT 2014BİST-100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Piyasalar...
16 Emre AYHAN Doç.Dr. Yasemin KÖSE 2014Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Serbes...
17 NİHAN YAZICI Doç.Dr. Emrah İsmail ÇEVİK 2014İşletmelerde Üretim Planlaması ve Talep Tahmini: Zongul...
18 GİZEM TOKMAK Doç.Dr. Ramazan AKSOY 2014Marka Sadakatini Etkileyen Faktörler ve Markaya Bağlılı...
19 Selim ERTAN Yrd.Doç.Dr. Halim AKBULUT 2014Hizmet Sektöründe Kısıtlar Teorisi ve Katkı Muhasebesi:...
20 FATMA AKILLI Yrd.Doç.Dr. Mehmet PEKKAYA 2014Hava Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesi İstanbul Yol...
21 Taner YAVUZDEMİR Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2013Kamu Mevzuatındaki Yeni Düzenlemelerin Sağlık Çalışanla...
22 Yeliz UZUN Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 2013Çift Gelirli Ailelerde Yaşanan İş Aile Çatışmasını...
23 Hakan AKSAKALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Halim AKBULUT 2013Ticaret Meslek Liselerinde Verilen Muhasebe Eğitiminin ...
24 Gültekin TOPALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Emrah İsmail ÇEVİK 2013İMKB’de Etkin Piyasa Hipotezinin A-FIGARCH Model ile Te...
25 İsmail GÜRSOY Yrd.Doç.Dr. Emrah İsmail ÇEVİK 2013BİST'de İşlem Gören KOBİ'lerin Temerrüt...
26 Mustafa Serdar BAŞOĞLU Prof.Dr. Turhan KORKMAZ 2013Metal Sektöründe Emtia Fiyat Riski: Londra Metal Borsas...
27 Pelin AYDEMİR Yrd.Doç.Dr. Evrim ERDOĞAN 2013İş Görenlerin Ücret Tatmini, İş Tatmini ve Performans A...
28 Emine GENÇ Yrd.Doç.Dr. Evrim Erdoğan 2012Otel İşletmelerinin İlişkisel Pazarlama Faaliyetleri: Z...
29 Ünzüle GÜVEN Yrd.Doç.Dr. Halim Akbulut 2012Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile T...
30 Neslihan TANCI Doç.Dr. Yasemin Köse 2012İsletmelerde Çevresel Maliyetlerin Belirlenmesi, Muhase...
31 Sare PAMUK Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 2012Kısmi Zamanlı Çalışanlarda Örgütsel Bağlılık: Alışveriş...
32 İrem UZUNSOY Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 2012Etik Davranma Niyetinin Planlı Davranış Teorisi Çerçeve...
33 Nurdan ÇOLAK Doç.Dr. Rasim İlker GÖKBULUT 2012Entelektüel Sermayenin Firma Değeri Üzerindeki Etkisi: ...
34 Canan Yıldıran Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2011Zonguldak İlinde İhracat Yapan Firmaların İhracatta Kar...
35 Sanem Gökhan Prof.Dr. Turhan Korkmaz 2011Asağı Yönlü Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli: ...
36 Bahar Çetin Doç.Dr. Metin Saban 2011Sürekli Denetimin İç Denetimde Uygulanabilirliği...
37 Erdem Çakıl Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2011Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemsire ve Asistanlarda...
38 Elif GÖKBULUT Prof.Dr. Güven Murat 2011Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlarından Me...
39 Gültaç AKKAYA Doç.Dr. Yasemin KÖSE 2011Risk Odaklı İç Denetim ve Risk Odaklı İç Denetim Planla...
40 Zekai Efeoğlu Doç.Dr. Metin Saban 2011Bilgi ve Enformasyon Teknolojilerinin Yönetim Muhasebes...
41 Deniz Hatice Deniz Doç.Dr. Ali Sait Albayrak 2011Değer Hisselerinden Büyüme Hisselerine Geçişte Rol Oyna...
42 Şerife Erdun Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2011Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven...
43 Şule Kıycı Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2010Bir İmaj Çeşidi Olarak Destinasyon İmajı ve Turizmde De...
44 Tevfik Oğuz Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2010Tedarik Zinciri Yönetiminde, Tedarikçi Seçme Ve Değerle...
45 Gamze Şen Prof.Dr. Güven Murat 2010Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluslarında Çalısan Hemsireler...
46 Sibel Cöbek Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ferda Çakmak 2010Tersane Çalışanlarının Mesleki Tükenmişlik Seviyelerini...
47 Murat KAYIKÇI Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2010Mali Müsavirler ve Muhasebeciler Meslek Grubunun Vergi ...
48 Ersin Dinçer Erdem Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ferda Çakmak 2010Emniyet Çalışanlarında Örgütsel Stresin İş Doyumu Üzeri...
49 Berna Üçüncü Prof.Dr. Turhan Korkmaz 2010Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modellerinin Karşıla...
50 Egemen Nuri Erdoğan Prof.Dr. Turhan Korkmaz 2010Ekonomik Katma Değer ve Piyasa Değeri Arasındaki &&...
51 Recep Özdemir Prof.Dr. Turhan Korkmaz 2010KOBİ’lerin İnternet Bankacılıgına Adaptasyonu: Orta Ana...
52 Burcu DERE Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2010Amerika Birlesik Devletlerindeki Türk Girisimciler ve
53 Tarık Doğru Yrd.Doç.Dr. Gökhan Ofluoğlu 2010Türkiye’de İnşaat İş Kolundaki İş Kazalarının Ekonomik ...
54 Ayser Çetin Prof.Dr. Turhan Korkmaz 2010Türkiye’de Islem Gören Yatırım Fonlarının Risk Odaklı
55 Sinem Sönmez Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ferda Çakmak 2010Örgütlerde Duygusal Zekanın Dönüşümsel Liderlik Üzerind...
56 Halime GÖKTAŞ Prof.Dr. Güven Murat 2009Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Ba...
57 Umut DÖKEL Prof.Dr. Güven Murat 2009Katılımcı Liderlik Konusunda Bir Uygulama: Çaycuma OYKA...
58 Figen EROL Prof.Dr. Güven Murat 2009KİT’lerin Özelleştirilmesinin Karlılık ve Verimlilik Üz...
59 Berk YILDIZ Doç.Dr. Turhan Korkmaz 2009Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden Yatırım Tercih Krit...
60 İsmail BAĞRIAÇIK Prof.Dr. Güven Murat 2009Kamuda 360 Derece Performans Degerlendirme: Örnek Bir U...
61 Bahar ÇAKMAKÇI Yrd.Doç.Dr. Yasemin Köse 2009TMS-12 Gelir Vergileri Standardına Göre Kurum Kazancı Ü...
62 Emre DEMİR Doç.Dr. Muhlis Bağdigen 2009Küresel Isınma ve Vergi Politikaları: Türkiye Örneği...
63 Bilgehan Sarı Doç.Dr. Turhan Korkmaz 2009KOBI’lerde Büyüme Stratejileri: Çaycuma Bölgesindeki KO...
64 Aynur KARAGÜZEL Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2008Zonguldak'taki ÖSS ve OKS Hazırlık Dershanelerinde Müst...
65 Ümit Başaran Doç.Dr. Turhan Korkmaz 2008İMKB’de İşlem Gören Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi İşl...
66 Seyda Dogan Yrd.Doç.Dr. Gökhan Ofluoglu 2008İşletmelerde Dış Kaynaklardan Yararlanma Yöntemi ve MTA...
67 Sebnem Koltan Yılmaz Yrd.Doç.Dr. Ali Sait Albayrak 2008Veri Madenciligi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örn...
68 Selin Zaman Doç.Dr. Turhan Korkmaz 2008İMKB’nin Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları ile Enteg...
69 Serhan Gürkan Yrd.Doç.Dr. Yasemin Köse 2008Bilgisayar Destekli Denetim Tekniklerinin (BDDT) Muhase...
70 Gökmen Sarıkaya Yrd.Doç.Dr. Gökhan Ofluoğlu 2008Süreç Yönetimi ve Lojistik Biriminde Bir Uygulama...
71 Hasan UYGURTÜRK Doç.Dr. Turhan Korkmaz 2007Türkiye’deki Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Öl...
72 Aslı KARA Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2007Bilgi Teknolojilerinin Çalışanlar Tarafından Benimsenme...
73 Engin AKMAN Doç.Dr. Turhan Korkmaz 2007Dünya’da ve Türkiye’de Demir Çelik Sektörü ve Türk Demi...
74 Vecdi BAYRAMOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2007Sağlık İşletmeleri İçin Kurumsal İmajın Temel Belirleyi...
75 Sibel AYDEMİR Prof.Dr. Güven MURAT 2007Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde E-İşletme Uygulamala...
76 Ozan BÜYÜKYILMAZ Yrd.Doç.Dr. Gökhan Ofluoğlu 2007Yabancılaşmanın Sosyo-Psikolojik Etkileri ve Türkiye Ta...
77 Mehmet Fatih BAYRAMOĞLU Doç.Dr. Turhan Korkmaz 2007Finansal Endekslerin Öngörüsünde Yapay Sinir Ağı Modell...
78 Gülay GÜĞERÇİN Yrd.Doç.Dr. Metin Saban 2007Deniz Taşıma İşletmelerinde Maliyet Yapısının İncelenme...
79 Nermin Çelik Prof.Dr. Güven Murat 2007Bartın İli’nde Faaliyet Gösteren Turizm İsletme Belgeli...
80 Abidin Kürşat KONCA Yrd.Doç.Dr. Metin Saban 2007Ögrenmenin Maliyetler Üzerindeki Etkisi ve Türk Demir-Ç...
81 Gülgün ARSLAN Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2007Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Anlayışı İle Öğre...
82 Oğuz ACAR Yrd.Doç.Dr. Ramazan AKSOY 2006Firmalarda Fiyatlama Kararları ve Endüstriyel Mutfak Ek...
83 Ahmet BOSTANCI Doç.Dr. Turhan KORKMAZ 2006Riske Maruz Değer Hesaplama Yöntemlerinin Karsılaştırıl...
84 Gülşen CURA Doç.Dr. Turhan KORKMAZ 2006KOBİ’lerin Finansal Kaynaklara Ulaşım Olanakları ve Fin...
85 Öznur YAVAN Yrd.Doç.Dr. HAlil YILDIRIM 2006Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nde Özelleştirme Sonra...
86 Evrim ERDOĞAN Doç.Dr. Turhan KORKMAZ 2006Enerji Türev Piyasaları...
87 Elif BİRKAN Doç.Dr. Turhan KORKMAZ 2006Portföy Seçimi: Uluslararası Hisse Senedi Portföylerine...
88 Gökçen KIR Yrd.Doç.Dr. Halil YILDIRIM 2006Öğrenen Bölgeler, Kdz.Ereğli’deki Gemi İmalatı Sanayi...
89 Banu AÇIKGÖZ Prof.Dr. Güven MURAT 2006Rekabetçi Değerler Yaklaşımı Açısından Yöneticilerin Ör...
90 Gökçe KOLAY Yrd.Doç.Dr. Halil YILDIRIM 2006İşletmelerde Bilgi Sistemleri Verimliliğini Arttırmada ...
91 Hasan BİRCAN Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU 2005Sağlık Hizmetlerinde İş Analizinin Etkileri ve Zongulda...
92 Erol Sezer Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2005İlköğretim Okullarında Okul Yöneticilerinin Tutum ve Da...
93 Mehmet Nesip ÖĞÜN Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU 2005Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi İhtiyacı ve Bir Uygula...
94 Murat GENÇ Yrd.Doç.Dr. Metin SABAN 2005Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönet...
95 Hasan Özgür ÖZEN Prof.Dr. Güven Murat 2005Bir Yönetim Sistemi Olarak Altı Sigma: Dünyada ve Türki...
96 Bülent ŞAHİN Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2005Toplam Kalite Yönetiminin Etkinliğinde Kalite Kontrol Ç...
97 Kamuran MISIRLI Prof.Dr. Güven MURAT 2004Kriz Yönetimi ve Ekonomik Krizlerin Çaycuma’daki Küçük ...
98 Sinan Yılmaz Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2004Kurumsal, İtibar, Kurumsal Kimlik, Kaynak Tabanlı Yakl...
99 Ramazan Köksal Prof.Dr. Güven Murat 2004Ortaöğretimde Toplam Kalite Yönetimi ve Çaycuma Çok Pro...
100 Kayhan PEKER Yrd.Doç.Dr. Ramazan AKSOY 2004Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Arama Aşaması...
101 Figen CİHAN Prof.Dr. Güven MURAT 2004Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler ile Türkiye’nin Temel Sa...
102 Yalçın Kaya Yrd.Doç.Dr. Yasemin KÖSE 2004Döner Sermaye İşletmelerinde Muhasebe Uygulamalarının ...
103 Mine BOZKURT Yrd.Doç.Dr. Cengiz TORAMAN 2004İnternet Bankacılığının banka Etkinliğine Etkisi ve Tür...
104 Merih KARACA Yrd.Doç.Dr. Metin SABAN 2004Yüksek Okullarda Muhasebe Eğitiminde Karşılaşılan Sorun...
105 Seyhan DÜZMEN Yrd.Doç.Dr. Yasemin KÖSE 2003Muhasebe Mesleğinde Etik...
106 Rahmi UYGUN Yrd.Doç.Dr. Metin SABAN 2003Maden İşletmelerinde Maliyet Sistemi ve Rödevanslı Saha...
107 İbrahim AYDAŞ Yrd.Doç.Dr. Cengiz TORAMAN 2003Tek Düzen Hesap Planında (TDHP) Vadeli İşlemlerin Muhas...
108 Zafer ŞEN Yrd.Doç.Dr. Gökhan OFLUOĞLU 2003İşletmelerde Rekabet Stratejilerinin Geliştirilme Sürec...
109 Ahmet AYDIN Yrd.Doç.Dr. Yasemin KÖSE 2002Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Muhasebe Uygu...
110 Mehmet PEKKAYA Yrd.Doç.Dr. Turhan KORKMAZ 2002Kriz Dönemlerinde Hisse Senedi Portföylerinin Riske Mar...
111 Kazım AYDIN Yrd.Doç.Dr. Turhan KORKMAZ 2002Riske Maruz Değer Hesaplamalarında Ewma ve Garch metotl...
İktisat Enstitü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 ASLI TUNÇEL Prof.Dr. HAMZA ÇEŞTEPE 2018Türkiye demir çelik sektörü uluslararası rekabet gücünü...
2 MURAT YAZICI Doç.Dr. ERTUĞRUL YILDIRIM 2018Çevre ekonomi ilişkisine farklı bir bakış: Küresel reka...
3 SERVET KAPÇAK Yrd.Doç.Dr. ŞENAY SARAÇ 2017Çalışan kadınların çalışma hayatlarını etkileyen sosyo-...
4 MUHAMMED TEMLİ Yrd.Doç.Dr. ZAFER ÖZTÜRK 2017Siber suçların ekonomik boyutu: Zonguldak örneği...
5 Özde ÖZYÜNSEL Yrd.Doç.Dr. Tezcan Abasız 2017Emek Piyasasında Geçici ve Kalıcı Şokların Analizi ve İ...
6 KÜBRA YAZICI Yrd.Doç.Dr. LEVENT NECMİ AKTÜRK 2016Feminist iktisata göre ataerkil zihniyette kadın istihd...
7 ZEHRA ÖZBEK Prof.Dr. AHMET BEŞKAYA 2016Türkiye'de kayıt dışı ekonominin ölçülmesi ve belir...
8 ALPER ŞIK Yrd.Doç.Dr. DENİZ ŞÜKRÜOĞLU 2016Zonguldak Karabük Bartın illerinde mutluluk ekonomisini...
9 ONUR ÇAĞLAR Prof.Dr. HAMZA ÇEŞTEPE 2016Orta gelir tuzağını aşmada sektörel dönüşüm rotasının b...
10 Neslihan URSAVAŞ Doç.Dr. Ertuğrul YILDIRIM 2015Enerji Arz Güvenliği Riskinin Makroekonomik Dengelere E...
11 Sinem TOPBAŞ Yrd.Doç.Dr. Zafer Öztürk 2015İktisadi Büyüme Sürecinde Kadın İstihdamının Rolü ve Tü...
12 TAMER GÜVEN Prof.Dr. Hamza ÇEŞTEPE 2014Zonguldak Kozlu’da Kömür Madenciliği: İşletmecilik ve Ç...
13 MÜNEVVER ESRA KÜÇÜKMOTOR Doç.Dr. Necla AYAŞ 2014Bireysel Kredilerin Hanehalkı Ekonomisi Üzerindeki Etki...
14 Aysun GÜLEN Prof.Dr. Hamza ÇEŞTEPE 2014Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Dış Ticareti...
15 Melike BAYAR Doç.Dr. Hamza ÇEŞTEPE 2013Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Ekonomik Büyüme ve Dış Tic...
16 Yusuf İNAMOĞLU Doç.Dr. Hamza ÇEŞTEPE 2013Türkiye'de Hizmet Sektörünün Gelişimi ve Ekonomik B...
17 Mehmet ÖZBİLGİN Doç.Dr. Şevket Tüylüoğlu (Ortak Tez Danışmanı: Prof.Dr.Yusuf BAYRAKTUTAN) 2011Lojistik Sektörünün İktisadi Analizi: Kocaeli Örneği...
18 Gizem AVCI Yrd.Doç.Dr. Fatma Bircan Bodur 2011Türkiye’de Çalısan Kadınların Hanehalkı Harcama Örüntül...
19 Ümmü Çolak Yrd.Doç.Dr. Kadir Karagöz Doç.Dr.Şevket TÜYLÜOĞLU 2011İnsani Kalkınma ve Cinsiyet Eşitsizliği: Türkiye Analiz...
20 Dilek Durgut Doç.Dr. Nurettin Öztürk 2011Faiz Oranlarını Etkileyen Makro Ekonomik Faktörler: Tür...
21 Mehmet Sinay Doç.Dr. Hasan Vergil 2010Dış Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Bilgi
Tra...
22 Murat AK Yrd.Doç.Dr. Necla Ayas 2010Türkiye'de Bölgesel Gelir Dağılımının Theil ve Gini...
23 Öner GENÇ Doç.Dr. Hamza Çestepe 2010Uluslararası Ekonomik Kurulusların Yoksullukla Mücadele...
24 Havanur Ergün Doç.Dr. Hamza Çeştepe 2010Hizmet Ticareti ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Panel ...
25 Tugba Mıstaçoglu Doç.Dr. Hamza Çestepe 2010Ekonomik Entegrasyonun Dogrudan Yabancı Yatırımlar
Ü...
26 İzzet ÖZIŞIK Yrd.Doç.Dr. Necla Ayas 2009Hizmetler Sektöründe Çarpan Katsayılarının Girdi-Çıktı ...
27 Gökhan ÖNSOY Doç.Dr. Sevket Tüylüoglu 2009Sivil Toplum Kuruluslarının Kalkınmaya Etkisi: Teorik Ç...
28 Erdoğan TEYYARE Yrd.Doç.Dr. Hakan Sarıbaş 2009Dünyada Taşkömürü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Üretim
29 Havva KILIÇ DARICI Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK,Doç.Dr. Salih BARISIK 2009Finansal Derinlesme ve Ekonomik Büyüme İliskisi; Gelism...
30 Arzu ALKAN Doç.Dr. Muhlis Bağdigen 2009Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükellef...
31 Ömer Manan Doç.Dr. Ahmet Beşkaya 2009Kurumsal Yapı Olarak Demokrasi ve Ekonomik Özgürlükleri...
32 Esra SANER Doç.Dr. Nurettin Öztürk 2008Türkiye’de Konut Piyasasının Belirleyicileri: Ampirik B...
33 Rahim Biçici Yrd.Doç.Dr. M. Erdem Özgür 2008Türkiye’de Enerji Ekonomisi...
34 Coşkun Karaca Doç.Dr. Hasan Vergil 2008Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Büyüme: Pa...
35 Berna HIZARCI Doç.Dr. Muhlis Bağdigen 2007Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Wagner ...
36 Mustafa Tekin Yrd.Doç.Dr. Sevket Tüylüoglu 2007Sağlık ve İktisadi Göstergeler Arasındaki İlişkinin Ülk...
37 Arzu TAY Doç.Dr. Salih Barışık 2007Erken Uyarı Sistemleri ile Finansal Krizlerin Analizi: ...
38 Serdar ERDOĞAN Doç.Dr. Hasan Vergil 2007Döviz Kuru-Ödemeler Bilançosu İlişkisi: Türkiye Örneği...
39 Aykut ŞARKGÜNEŞİ Doç.Dr. Salih Barısık 2007Türkiye’de Yabancı Sermaye Hareketleri ve Türk Bankacıl...
40 Asuman KOÇ Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK 2006Elektronik Para ve Para Politikası Üzerindeki Etkileri...
41 Mehmet ATEŞ Yrd.Doç.Dr. Necla AYAŞ 2006Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Olası...
42 Ersin AÇIKGÖZ Doç.Dr. Salih BARISIK 2006Uluslararası Sermaye Hareketleri Faiz İlişkisi: Türkiye...
43 Esra AKAY Yrd.Doç.Dr. Ahmet BEŞKAYA 2006Türkiye’de İs Sağlığı ve İs Güvenliği, Avrupa Birliği i...
44 Tezcan ABASIZ Doç.Dr. Hasan VERGİL 2006Büyüme ve Verimlilik: Türkiye Örneği (1968-2006)...
45 Derya Nur KARAKAŞ Yrd.Doç.Dr. Şevket Tüylüoğlu 2005Kalkınmada Öncelikli Yöreler: Zonguldak Uygulaması...
46 Filiz Özkan Yrd.Doç.Dr. Hasan Vergil 2005Döviz Kuru Belirleme Yöntemleri: Türkiye Uygulaması...
47 Gökhan Dökmen Yrd.Doç.Dr. Muhlis Bağdigen 2005Yolsuzluk ve Kamu Harcamaları İlişkisi: Türkiye...
48 Oya Yirmibeşcik Yrd.Doç.Dr. Salih Barışık 2005Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaretin Türkiye’de Yansıma...
49 Özlem Pamuksuz Yrd.Doç.Dr. Ahmet Beşkaya 2005Politika Koordinasyonu Bağlamında Avrupa Birliği’nde Re...
50 Levent Necmi AKTÜRK Yrd.Doç.Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU 2005Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Çekmede Yatırım ...
51 Ferdi KESİKOGLU Yrd.Doç.Dr. Salih BARISIK 2005Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişk...
52 Adem ERMİŞ Yrd.Doç.Dr. Hamza ÇEŞTEPE 2005Türk Seramik Sektörünün Rekabet Gücü...
53 Ertuğrul YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. Hasan VERGİL 2005Gümrük Birliği ve Rekabet: Türkiye Uygulaması...
54 Burak KARALI Yrd.Doç.Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU 2005İnsani Kalkınma ve Ölçümü: Türkiye Örneği...
55 Hörüşen KARABIYIK Yrd.Doç.Dr. Nurettin Öztürk 2005Rekabet Stratejileri ve Türk Bankacılık Sektörü Uygulam...
56 Ali KONAK Yrd.Doç.Dr. Ahmet BEŞKAYA 2005Türkiye’de Borç Yönetimi ve Kamu İç Borçlanmasının Sürd...
57 Adem Karakaş Yrd.Doç.Dr. Nurettin Öztürk 20041990 Sonrası Türkiye’de Uygulanan İstikrar Programların...
58 Elmas Demircioğlu Yrd.Doç.Dr. Salih Barışık 2004Döviz Kuru Sistemleri ve Türkiye’de Uygulanan Döviz Kur...
59 Salih ALP Yrd.Doç.Dr. Ahmet BEŞKAYA 2004Piyasa ve Devlet Ekseninde F.A.Hayek ve Düşünceleri...
60 Şenay Saraç Kutucu Yrd.Doç.Dr. Hasan Vergil 2004Enflasyonun Belirleyicileri: Türkiye İçin Ampirik Bir Ç...
61 Özden KARTAL Yrd.Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK 2003Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Fona Devredilen Banka...
62 Tamer ÇETİN Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇETİNTAŞ 2003Türkiye Elektrik Üretim Piyasasının Regülasyonu ve Reka...
Eğitim Programları ve Öğretim Enstitü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 Birsen Güneri Doç.Dr. Ali Arslan 2018The Effect of Students’ Sources of Self Efficacy Belief...
2 ESRA HACIOĞLU Doç.Dr. SELDA POLAT HÜSREVŞAHİ 2018Öğretim elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin değerlen...
3 Hilal Aslantürk Yrd.Doç.Dr. Murat İnce 2018İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi...
4 Özlem Yavuz Doç.Dr. Ali Arslan 2017İşbirliğine Dayalı Öğrenmenin İngilizce Dersinde Akadem...
5 İsmail Coşkun Doç.Dr. Cevat Eker 2017Etkinlik Temelli Posterlerin Öğrencilerin Akademik Başa...
6 İSMAİL COŞKUN Doç.Dr. CEVAT EKER 2017Etkinlik temelli posterlerin öğrencilerin akademik başa...
7 MUHAMMET YAŞAR YÜZLÜ Doç.Dr. ALİ ARSLAN 2017Evrensel tasarima dayalı öğretimin öğrencilerin İngiliz...
8 MUHARREM ÇİVİCİOĞLU Doç.Dr. ALİ ARSLAN 2016Ortaöğretim rehberlik programının öğrenci görüşlerine g...
9 ELİF BÜYÜKUYSAL Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KALAFAT 2016Orta öğretim İngilizce öğretmenlerinin sınıf yönetimi y...
10 AYHAN İNCİRCİ Yrd.Doç.Dr. RAMAZAN ŞÜKRÜ PARMAKSIZ 2016Öğrenme amaçlı ''mektup yazma etkinliği'...
11 DUYGU SAĞLAM Doç.Dr. ALİ ARSLAN 2016Ters-yüz sınıf modelinin İngilizce dersinde öğrencileri...
12 GONCA YAVUZ Doç.Dr. SONER YAVUZ 2016Fen eğitimi alanında proje tabanlı öğretim ile ilgili t...
13 Ferdi AKIN Doç.Dr. Özlem KORAY 2014Eleştirel Okuma Uygulamalarının Kullanıldığı Fen Öğreti...
14 Bircan GÜLERYÜZ Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZDEMİR 2014Sınıf Öğretmenlerinin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ka...
15 ÇAĞLA TOPÇU Yrd.Doç.Dr. Saime SAYIN 20149. Sınıf Rehberlik Programının Öğrenci Görüşlerine Göre...
16 ESİN ÖZDEMİR Doç.Dr. Ali ARSLAN 2014Yabancı Dil Öğretiminde Öz Düzenlemeli Jigsaw IV Tekniğ...
17 ENGİN DİLMAÇ Yrd.Doç.Dr. Saime SAYIN 2014Lise Öğrencilerinin Zorbalık Düzeylerinin Bazı Deği&...
18 MELEK YILDIZ AKIN Yrd.Doç.Dr. Cevat EKER 2014Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Bi...
19 ÇİĞDEM YILDIRIM GÜL Doç.Dr. İlhan KARATAŞ 20148. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Başarıları v...
20 Hale ARICAN DEMİR Yrd.Doç.Dr. Aysel MEMİŞ 2013Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Üstbiliş Düz...
21 Elvan KURTMAN Yrd.Doç.Dr. Meltem ATABAY 2013Öğrenme ve Öğretme Stilleri Arasındaki Uyumun Akademik ...
22 İnan TEKİN Yrd.Doç.Dr. Ramazan Şükrü PARMAKSIZ 2013Otantik Filmlerden Alınmış Video Kliplerin Dinlediğini ...
23 Sema ODABAŞ KARARMAZ Yrd.Doç.Dr. Ali ARSLAN 2013İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğ...
24 Serçin ADIGÖZEL Yrd.Doç.Dr. Yavuz Saka 2012Fen ve Teknoloji Öğretimine Yönelik Pedagojik Hoşnutsuz...
25 Kürşat KUNT Yrd.Doç.Dr. Hasan Sait TORTOP 2012Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Üstün Yeteneklilik ve ...
26 Mina BAL KÖYÖNÜ Doç.Dr. Soner Yavuz 2012İlköğretim Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tut...
27 Ahmet TETİK Yrd.Doç.Dr. Ali Arslan 2012İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Kazanımlar...
28 Ayşe ORUÇ Yrd.Doç.Dr. Ali Arslan 2012Öz Düzenlemeli Öğrenmenin Okuduğunu Anlamaya Tutuma Ve ...
29 Arzu Derya DAŞCI Yrd.Doç.Dr. Süleyman Yaman 2012Zihinsel Risk Alma ve Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin ...
30 Özge ŞAHİNTÜRK Yrd.Doç.Dr. Faruk Yaşaroğlu 2012Montessori Yönteminin Okul Öncesi Dönemde Öğrencilerin ...
31 İbrahim DOĞAN Doç.Dr. Ömür Akdemir 2012Özel Eğitimde Bilgisayar Destekli Öğretim: Üç Durum Çal...
32 Ömer ÖZER Yrd.Doç.Dr. Ramazan Şükrü PARMAKSIZ 2012Ortaokul 3. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Avrupa ...
33 Sevda Çimen Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın 2011Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İngilizceye Yönelik Tut...
34 Sadettin Sahiner Yrd.Doç.Dr. Ali Arslan 2011İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgile...
35 Dinçer Biçer Doç.Dr. Ömür Akdemir 2011Farklı Formatlardaki İçeriklerin İnternet Tabanlı Öğret...
36 Murat İnce Doç.Dr. Ömür Akdemir 2011Web 2.0 Teknolojileri Kullanımının Farklı Öğrenme Still...
37 Mustafa Gökgöz Yrd.Doç.Dr. Faruk Yasaroğlu 2011İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Bulus Yolu...
38 Oktay Aksoy Yrd.Doç.Dr. Süleyman Yaman 2011İlköğretim 6. Sınıf İngilizce İle Fen ve Teknoloji
P...
39 Muhammet ÇETİN Yrd.Doç.Dr. Aycan Çiçek Sağlam 2011Yapılandırmacı Eğitim Programının Uygulanmasında Okul
40 Zeynep ÇAKIR Yrd.Doç.Dr. İlhan KARATAŞ 2011Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6. Sın...
41 Sevda Aslantürk Yrd.Doç.Dr. Soner Yavuz 2011Anadolu Liselerinde Kullanılan Yeni İngilizce Öğretim P...
42 Avni Aytekin Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın 2011Fizik Eğitiminde Elektrik ve Manyetizma Konularının Öğr...
43 Özge Köktürk Yrd.Doç.Dr. Faruk Yasaroğlu 2011İlköğretimde Yönetimin Basarısının Öğretmen ve Öğrencil...
44 Saygın Türk Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın 2011Öğretmen Adayları İle İlköğretim Okullarında Görev Yapa...
45 Ahu Korkmaz Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın 2010Vahit Bademci’nin Paradigma Değisikliği Üzerine Bir Ara...
46 Esma Güney Gedik Yrd.Doç.Dr. Aysel Memis 2010Sınıf Ögretmenlerinin Deger Yönelimlerinin ve Ögrencile...
47 Emrah Baki Basoğlu Doç.Dr. Ömür Akdemir 2010Cep Telefonu ve Sözcük Kartı Kullanan Öğrencilerin İngi...
48 Bora Pulat Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın 2010Yabancı Dil Ögretiminde Güdülenme...
49 Müge Aydın Doç.Dr. Ali AZAR 2010Fen ve Teknoloji Ögretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama Tek...
50 Melek Bengü DEMİR Yrd.Doç.Dr. Süleyman YAMAN 2010Sınıf Ögretmenligi Adaylarının Laboratuvar Becerilerini...
51 İsmail Güzel Yrd.Doç.Dr. İlhan Karataş 2010Türkiye, Almanya, Kanada Ortaöğretim Matematik Öğretim ...
52 Mehmet Kumru Yrd.Doç.Dr. Faruk Yasaroglu 2010Anadolu Ögretmen Liselerinde Okutulan Ögretmenlik Mesle...
53 İsmail Aydın Prof.Dr. A. Erdal Coşkun 2010Sekizinci Sınıf Matematik Ders Kitabı Hakkında Öğretmen...
54 Selim Yiğit Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın 2010İlköğretim 5., 6., 7. ve 8.Sınıf Öğrencilerinin Okula
55 Selma Gençtoprak Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın 2010Çocukların Anne-Babalarıyla İliskide Kabul veya Red Alg...
56 Caner Güven Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın 2010On Birinci Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Hakkında Öğ...
57 Özkan YILDIRIM Yrd.Doç.Dr. Özlem Koray 2010Fen ve Teknoloji Dersinde Beyin Temelli Öğrenme Yaklası...
58 Seçkin Seçil Basaran Yrd.Doç.Dr. İlhan Karatas 2010Müzik Ögretmeni Adaylarının Sürekli Kaygı düzeyleri, Mü...
59 Nurdilek Arslan Karakethüdaoğlu Yrd.Doç.Dr. Soner Yavuz 2010Kavramsal Değişim Yaklaşımına Dayalı Öğretimin Kimyasal...
60 Sibel Kılıç Özün Yrd.Doç.Dr. Soner Yavuz 2010Hayat Bilgisi Öğretiminde Kavram Karikatürü Yaklaşımını...
61 Levent Baş Yrd.Doç.Dr. Uğur Altay Memis 2010Öğretmen Adaylarının Saldırganlık ve Umutsuzluk Düzeyle...
62 Elif AKDEMİR Yrd.Doç.Dr. Faruk Yasaroglu 2009Akıllı Tahta Uygulamalarının Ögrencilerin Cografya Ders...
63 Filiz Özbas Yrd.Doç.Dr. Ömür Akdemir 2009Bilgisayar Destekli ngilizce Kelime Alıstırmalarında D...
64 Semra Yalmancı Yrd.Doç.Dr. Faruk Yasaroglu 2009 Ögretmen adaylarının deger yönelimlerinin çesitli degi...
65 Gizem Özer Yrd.Doç.Dr. Faruk Yasaroglu 2009Ögretmen Adaylarının Sınıf çinde Gözlemledikleri sten...
66 Cevat AYNA Yrd.Doç.Dr. Özlem Koray 2009Fen ve Teknoloji Dersinde Birlestirme II (Jigsaw II) Yö...
67 Dursun YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Aysel Memis 2009Ögretmen Adaylarının Öz-yeterlik Algıları ve Üstbilisse...
68 Ali GÖKDEMİR Yrd.Doç.Dr. Ömür Akdemir 2009İnternet Tabanlı Uzaktan Egitim Sistemi Gelistirilmesi:...
69 Emine Zehra Demirci Yrd.Doç.Dr. Ömür Akdemir 2009Ögrenen ile Ögretenin Ögrenme Stilinin Eslesmesinin Ögr...
70 Özgür Murat ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. Ömür Akdemir 2009ARCS Motivasyon Modeli Kullanılarak Oluşturulan Ders Mo...
71 Okan ÖZKAN Yrd.Doç.Dr. Ömer Say 2008İlköğretim Okullarının Yönetiminde Velilerin Yönetime K...
72 Ümit Yağlı Yrd.Doç.Dr. Soner Yavuz 2008Beyin TemelliÖğrenme Yaklaşımının İngilizce Dersinde Ak...
73 Aycan Gençtürk Yrd.Doç.Dr. Aysel Memiş 2008İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları v...
74 Hacer ÇİL Yrd.Doç.Dr. Ömür Akdemir 2008Teknolojinin Eğitim Öğretim Faaliyetlerindeki Rolü: Öğr...
75 Nuriye AZAR Yrd.Doç.Dr. Özlem KORAY 2008Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrenme Stillerinin İşbirlikç...
76 Aysun Kaya Doç.Dr. Ali Azar 2008MEB Tarafından Hazırlanan İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Mat...
77 Melek Okur Doç.Dr. Ali AZAR 20084. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersind...
78 Fatma Tavukcu Yrd.Doç.Dr. Süleyman Yaman 2008Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Öğrenme Ortamının Öğ...
79 Canan Tunç Sahin Yrd.Doç.Dr. Ömer Say 2008İlkögretim ögrencilerinin (4. ve 5. Sınıf ) sosyal bilg...
80 Fikret Sezgin Yrd.Doç.Dr. Soner Yavuz 2008Proje Tabanlı Öğrenme ve Portfolyo Değerlendirmenin Öğr...
81 Esra BİRİNCİ Yrd.Doç.Dr. Özlem Koray 2008Materyal Tasarımı Ve Geliştirilmesinde Proje Tabanlı Öğ...
82 Gülnur Candan Gürleyük Yrd.Doç.Dr. Özlem Koray 2008Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çeşitli Değişkenler Açısınd...
83 Muhammet Pehlivan Doç.Dr. Ali AZAR 2008Öğrencilerin ÖSS’de Yerleştirildikleri Puan Türleri ve ...
84 Hüseyin ÖZSOY Doç.Dr. Ali AZAR 2007lköğretim 4–5. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarının...
85 Gülçin ERDOĞAN Yrd.Doç.Dr. Özlem Koray 2007Çevre Eğitiminde Küresel Isınma Konusunun Öğrenilmesind...
86 Emrullah YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Faruk Yasaroglu 2007Ortaöğretimde İngilizce Derslerinde Öğrenci Başarısında...
87 Tamer ÖZSOY Yrd.Doç.Dr. Hakan Pehlivan 2007İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Popüler Kültür Gör...
88 Yavuz ÇUHADAR Yrd.Doç.Dr. Hakan PEHLİVAN 2006İlköğretim Okulu 1-5.Sınıflarda Kaynaştırma Eğitimine T...
89 Koray TAVUKCU Yrd.Doç.Dr. Özlem KORAY 2006Fen Bilgisi Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme...
90 Olcay YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Abdulhakim KOÇİN 2006İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Proje Tab...
91 Aslı EKMEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Saime SAYIN 2006İlköğretim Okulları 1. Kademede Eğitici Kol Çalışmaları...
92 Zehra KARAHAN Doç.Dr. Ali AZAR 2006Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerine D...
93 Abdullah MERT Yrd.Doç.Dr. Recep YURT 2006Erdemir Eğitim Merkezi Tarafından Verilecek Eğitimlerde...
94 Halilibrahim KABADAYI Yrd.Doç.Dr. Mualla MURAT, Doç.Dr. Tugba YANPAR 2006İlköğretim okullarında okutulan 5.sınıf Türkçe Ders Kit...
95 Asiye ÇIGRI YILDIRIM Prof.Dr. Baki HAZER, Doç.Dr. Tuğba YANPAR 2005Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Eleşti...
96 Seyhan GÜNGÖR Prof.Dr. Baki HAZER, Doç.Dr. Tugba YANPAR 2005Ortaöğretim Geometri Dersi Üçgenler Konusunda Oluşturma...
97 Mehmet BASÖREN Yrd.Doç.Dr. Abdulhekim KOÇİN 2005Çeşitli Değişkenlere Göre Rehber Öğretmenlerin Tükenmiş...
98 Gülpınar Aksoy Yrd.Doç.Dr. Özlem Koray, Doç.Dr. Tugba Yanpar 2005Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünme Temelli Bilimsel Yöntem...
99 Cenk Akay Prof.Dr. Baki Hazer, Doç.Dr. Tugba Yanpar 2005Ortaöğretim İngilizce Dersinde Okuma ve Yazma Beceriler...
100 Gürkay Birinci Prof.Dr. Baki Hazer 2004Uzaktan Kontrol Programı (Software)’nın Bilgisayar Ders...
101 Ramazan Şükrü Parmaksız Doç.Dr. Tuğba Yanpar Şahin 2004Aktif Öğrenme Ve Alternatif Değerlendirme Yaklaşımların...
102 Ali Arslan Doç.Dr. Tuğba Yanpar 2004Oluşturmacı (Constructivist) Yaklaşıma Dayalı İşbirlikl...
103 Gürol KESERCİ Doç.Dr. Tuğba YANPAR 2004İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Atom, Element,...
104 Ali Sıcak Doç.Dr. Tuğba Yanpar 2004Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Ders Planı Uygulama...
105 Muhammet Özdemir Yrd.Doç.Dr. Ali Azar 2004Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Labor...
Sınıf Öğretmenliği Enstitü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 DİLER AYVAZ SİVRİ Doç.Dr. AYSEL MEMİŞ 2016İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma becerileri i...
2 ARİFE NAZAN GÖNÜL Yrd.Doç.Dr. BESİME ARZU GÜNGÖR AKINCI 2016İlkokul 4.sınıf sosyal bilgiler dersinde öykü ve imge d...
3 Esra SEVER Yrd.Doç.Dr. Aysel MEMİŞ 2014Süreç Temelli Yazma Modellerinin İlkokul Dördüncü Sınıf...
4 Gülnaz ÇELİK Yrd.Doç.Dr. Soner YAVUZ 2013Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Gazlar Konusundaki Ka...
5 Metin BOZKURT Yrd.Doç.Dr. Aysel MEMİŞ 2013Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anla...
6 Tuğba Harmankaya Maraslı Yrd.Doç.Dr. Aysel Memis 2011İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Al...
7 Gözde Çiğdem Yrd.Doç.Dr. Aysel Memis 2010Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğre...
8 Ferda GÜNGÖR Yrd.Doç.Dr. Faruk YAŞAROĞLU 2005Sınıf Öğretmenlerinin Zekâ Alanlarına Göre Çoklu Zekâ E...
9 Çiğdem Tüba DOĞRU Yrd.Doç.Dr. Faruk YAŞAROĞLU 2005Okul-Öğretmen-Aile İşbirliğinin Sınıf Yönetimine Etkisi...
10 Murat MEZİROĞLU Doç.Dr. Ali AZAR 2005Sınıf ve Branş Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Öl...
11 Osman Özata Yrd.Doç.Dr. Recep Yurt 2004Kdz. Ereğli İlköğretim Okulları Öğretmenlerinin Sınıf Y...
12 Hüseyin Kaygın Doç.Dr. Tuğba Yanpar 2004Özel İlköğretim Okullarında İngilizce Öğretmenlerinin
13 Erol Evgin Yrd.Doç.Dr. Hakan Pehlivan 2004İlköğretim 1. Kademede Görev Yapan Sınıf öğretmenlerini...
14 Filiz ALTUN Yrd.Doç.Dr. Mahir KALFA 2004İlköğretim Okullarında Türkçe Derslerindeki Gramer Teri...
İşletme Enstitü Anabilim Dalı Doktora
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 Özlem Bahadır Prof.Dr. Ahmet Ferda Çakmak 2018Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Girişimcilik Niyet...
2 ELİF ACAR Prof.Dr. YASEMİN KÖSE 2017Muhasebe eğitiminde modern yaklaşımlar: ters yüz edilmi...
3 MURAT GENÇ Prof.Dr. YASEMİN KÖSE 2017Türkiye'de yaratıcı muhasebe uygulamaları ve bağıms...
4 Murat Ak Doç.Dr. Özcan SEZER 2017Örgütsel Bağlılık ve Görevde Yükselme: Sağlık Sektöründ...
5 İLKNUR UNCUOĞLU YOLCU Doç.Dr. AHMET FERDA ÇAKMAK 2017Proaktif kişilik ile proaktif çalışma davranışı ilişkis...
6 HAKKI YAVUZ TOPLU Doç.Dr. MEHMET PEKKAYA 2016Camels yaklaşımıyla finansal performansta etkili rasyol...
7 Halime GÖKTAŞ KULUALP Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 2015Algılanan Örgütsel Destek, Yönetimin Açıklığı ve İş Tat...
8 Hanifi SEVER Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 2015......
9 Gülay İRAK Doç.Dr. Yasemin KÖSE 2014Proje Maliyet Yönetimi: Gemi İnşa Projelerinde Bir Uygu...
10 Ümit BAŞARAN Yrd.Doç.Dr. Ramazan AKSOY 2014Algılanan Müşteri Değeri Bileşenlerinin Davranışsal Niy...
11 Banu AÇIKGÖZ Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 2014Çalışan Annelerde Başa Çıkma Stratejilerinin İş-Aile Ça...
12 HİLAL UYGURTÜRK Doç.Dr. Ramazan AKSOY 2014Marka Değerini Oluşturan Faktörlerin Yapısal Eşitlik Mo...
13 CİHAN İNCİ Doç.Dr. Rasim İlker GÖKBULUT 2014Finansal Yönetim Kararlarının Firmanın Karlılığı ve Piy...
14 HAKAN VARGÜN Yrd.Doç.Dr. Halim AKBULUT 2014Stratejik Maliyet ve Performans Yönetim Sistemlerinin K...
15 Öznur YAVAN Yrd.Doç.Dr. Halil YILDIRIM 2013Gizli Maliyetlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi Ü...
16 Serhan GÜRKAN Doç.Dr. Yasemin KÖSE 2013Kapsamlı Gelirin Belirlenmesi, Raporlanması ve İşletmen...
17 Cengiz SARI Yrd.Doç.Dr. Özcan Sezer 2013Türkiye'de Yargının Etik Yapılanması ve Yargıda Mes...
18 Neilan SOYLU Prof.Dr. Turhan KORKMAZ 2013Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara E...
19 Ozan BÜYÜKYILMAZ Doç.Dr. 2013Akademik Personel Açısından Psikolojik Sözleşme İhlali ...
20 Sedat ERDOĞAN Doç.Dr. Yasemin KÖSE 2013Denetim Beklenti Boşluğu ve Türkiye'de Denetim Bekl...
21 Hasan UYGURTÜRK Prof.Dr. Turhan Korkmaz 2012Stratejik Yatırım Kararlarının Verilmesinde Reel Opsiyo...
22 Evrim ERDOĞAN Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2012Tüketicilerce Algılanan Riskin Algılanan Hizmet Kalites...
23 Berk YILDIZ Prof.Dr. Turhan KORKMAZ 2012Firmalarda Temettü Politikalarını Etkileyen Unsurlar: İ...
24 Ersin AÇIKGÖZ Prof.Dr. Turhan KORKMAZ 2012Finansal Sıkıntıyı Belirleyen Faktörlerin Tespiti: İMKB...
25 Nermin ÇELİK Prof.Dr. Güven Murat 2012Türkiye’de Göç Veren İllerde İç Göç Sorununun Yönetimin...
26 Hasibe ÖZGÜMÜŞ Prof.Dr. Turhan Korkmaz 2012Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleş...
27 Mehmet Pekkaya Doç.Dr. Ali Sait Albayrak 2011ARFIMA ve FIGARCH Yöntemlerinin Markowitz Ortalama
V...
28 Sibel AYDEMİR Prof.Dr. Güven Murat 2011Aile İşletmelerinde Yöneticilerin Stratejik Yönetim ve ...
29 Emrah İsmail Çevik Doç.Dr. Ali Sait Albayrak 2011Gelisen Piyasalarda Yasanan Finansal Krizlerin Yeni Yak...
30 Hasan Özgür Özen Prof.Dr. Güven Murat 2011Üniversite ve Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşireleri...
31 Ahmet Bostancı Prof.Dr. Turhan Korkmaz 2011Bankalarda Piyasa Riskinin Öngörülmesi: Sermaye Yeterli...
32 Oya Korkmaz Prof.Dr. Güven Murat 2011Örgütsel Performansın Kurumsal Performans Karnesi Yönte...
33 Halime Temel Prof.Dr. Turhan Korkmaz (Co-Adviser :Assoc. Prof.Dr. Erdal Atukeren) 2010Hanehalkı Portföy Tercihlerini Etkileyen Faktörler:Türk...
Türkçe Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi ile Ortak Yüksek Lisans)
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 MURAT DAĞ Yrd.Doç.Dr. FİLİZ METE 2017lköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı ve sözlü ...
2 AHMET ASAR Yrd.Doç.Dr. ERHAN YEŞİLYURT 2017Çocuk Haftası dergisinin çocuk edebiyatı açısından ince...
3 GÖZDE AVŞAR Yrd.Doç.Dr. FİLİZ METE 20172006 ve 2015 Türkçe öğretim programlarında kullanılan f...
4 İPEK CEYLAN Yrd.Doç.Dr. FİLİZ METE 2016Türkçe kuralsız (Devrik) cümle yapısının graf teori ile...
5 Ömer YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Saadettin Keklik 201211. Sınıf Öğrencilerine Ait Öyküleyici Metinlerin Bağda...
6 Dilek Yıldırım Yrd.Doç.Dr. Aziz Gökçe 2011Okul Öncesi Eğitimde Türkçe Etkinliklerinin Kullanımı...
7 Seçil Yılmaz Yiğit Yrd.Doç.Dr. Aziz Gökçe 2011İlköğretim İkinci Kademe Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin...
8 Nuran BAŞOĞLU Yrd.Doç.Dr. Betül Özçelebi 2010İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Yer A...
9 Zafer İncebacak Yrd.Doç.Dr. Aziz Gökçe 2010Ortaögretim 1992 ve 2005 Egitim Programlarında Ses Bilg...
10 Ersan Kurt Yrd.Doç.Dr. Aziz Gökçe 2009Ortaögretim 1992 ve 2005 Müfredat Programlarında Cümle ...
11 Serdar SAVAŞ Yrd.Doç.Dr. Betül Özçelebi 2009İlkögretim 7. Sınıf Türkçe Derslerinde Mizah Kullanımın...
12 Metin BARAK Yrd.Doç.Dr. Betül Özçelebi 2009Fazıl Hüsnü Daglarca’nın Çocuk Siirlerinin Çocuk Kitapl...
13 Özgül Demirkaya Yrd.Doç.Dr. Betül Özçelebi 2009Bilgin Adalı’nın Çocuk Romanlarının, Çocuk Kitaplarının...
14 Ertuğrul Samancı Yrd.Doç.Dr. Betül Özçelebi 2009İlkögretim İkinci Kademe Türkçe Programındaki Okuma Ala...
15 Celal Can Çakmakcı Yrd.Doç.Dr. Mualla Murat 2009İlkögretim İkinci Kademe Türkçe Egitiminde Kavram Gelis...
16 Ertuğrul Karakuş Yrd.Doç.Dr. Mualla Murat 2008İlköğretim 2. Kademe Türkçe Öğretiminde Sosyal Becerile...
17 Hüseyin Tas Yrd.Doç.Dr. Mualla Murat 2008İlkögretim 2. Kademe Türkçe Öğretiminde Transaksiyonel ...
18 Harun Sentürk Yrd.Doç.Dr. Mualla Murat 2008Ana dil (Türkçe) Öğretiminde Tekerlemelerin Kullanılmas...
Pazarlama ve Satış Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 Zafer ÇAKAN Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2012Halkla İlişkiler, Kurumsal İmaj ve Bülent Ecevit Üniver...
2 Taylan AKDAĞ Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2012Gelişmekte Olan Ülkelerin Uluslararası Marka Yaratamama...
3 Kayacan KAYA Yrd.Doç.Dr. Evrim Erdoğan 2012Bankacılık Sektöründe Müşteri Sadakatini Sağlayan Faktö...
4 Mehmet Kürşat KULUALP Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2012Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Anlayışı Kapsamında H...
5 Cüneyt Aysel Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2011Özel Spor İsletmelerinde Uygulanan Pazarlama Bilesenler...
6 Nilay CESUR Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2011Termik Santrallerde Elektirk Üretimi Sonucu Ortaya Çıka...
7 Aysel İnci Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ferda Çakmak 2011Performans Değerleme Yöntemleri ve Satış Temsilcilerini...
8 Safiye Akgül Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2011Ambalajlama...
9 Gülşen Güçlü Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2011Üniversitelerde Kurumsal İmaj Oluşturmada Bir Unsur Ola...
10 Umut Karaoğlu Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2011İlaç Sektöründe Tutundurma Faaliyetleri ve Antibiyotik ...
11 Seda Kahveci Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 2011İlaç Mümessillerinin Karşı Karşıya Kaldığı Stresörler...
12 Açelya Bostancı Yrd.Doç.Dr. Halil Yıldırım 2010Özel Öğretim Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Konuya İl...
13 Tayfun Murat Yücesan Doç.Dr. Ali Sait Albayrak 2010Marka Bağlılığının Satın Alma Davranısı Ve Tüketici Sat...
14 Ayşe Yeni Kaylan Doç.Dr. Ali Sait Albayrak 2010Sağlık İşletmelerinde Çalışan Memnuniyeti: Zonguldak
15 Ceyhun YURTBAY Yrd.Doç.Dr. Halil YILDIRIM 2010Yatırımların Basarısında Pazarlama Planının Etkisi ve B...
16 Aysu Aysel Yrd.Doç.Dr. Gökhan Ofluoğlu 2010Spor Kulüplerinin Uyguladığı Halkla İlişkiler Çalışmala...
17 Sacide Kilci Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 2010Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri Ve Önemi...
18 Sinan Çavuşoğlu Yrd.Doç.Dr. Ramazan Aksoy 2010Kültürün Tüketici Satın Alma Sürecine Etkisi...
19 Deniz Aşan Yrd.Doç.Dr. Ahmet Ferda Çakmak 2010Müşteri İlişkileri Yönetiminin Kampanya Yönetimine Etki...
20 Funda Topaloğlu Doç.Dr. Ali Sait Albayrak 2010Sağlık Kurumları İsletmelerinde Hasta Memnuniyeti ve Zo...
21 Harun Akıncı Doç.Dr. Ali Sait Albayrak 2010Sağlık Hizmetleri Pazarlaması ve Sağlık Hizmetleri Paza...
Maliye Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 ARINÇ BOZ Doç.Dr. GÖKHAN DÖKMEN 2017Mali sürdürülebilirliğin analizinde mali tepki fonksiyo...
2 ZEKİ KAPLAN Doç.Dr. GÖKHAN DÖKMEN 2017Sosyal harcamaların devlet borçlanması üzerindeki etkis...
3 İHSAN ÖZTUNÇ Yrd.Doç.Dr. MEHMET CURAL 2017Performansa dayalı ek ödeme sisteminin kamu sağlık hizm...
4 NURSEDA SAYMAZ Doç.Dr. GÖKHAN DÖKMEN 2017Sigara üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisine yönelik ...
5 MELİKE ALTIOK Yrd.Doç.Dr. MEHMET AVCI 2016Politik konjonktür dalgalanmaları teorisi Türkiye uygul...
6 CANER KOYUNCU Doç.Dr. ONUR EROĞLU 2016Anayasa Mahkemesi kararları ışığında anayasal vergilend...
7 Kemal YAVUZ Prof.Dr. Muhlis BAĞDİGEN 2015Sosyal Güvenlik Hizmeti Kapsamında Muvazaalı Boşanmalar...
8 İLKNUR ORAL Yrd.Doç.Dr. Mehmet CURAL 2014Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri: Bülent ...
9 Kadir ÇELİK Yrd.Doç.Dr. Onur EROĞLU 2013İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi:Zongulda...
10 Murat KOPAL Yrd.Doç.Dr. İdris SARISOY 2013Türk Vergi Yargısında İspat ve Delil : Murat Kopal...
11 Metin Söyük Yrd.Doç.Dr. Gökhan Dökmen 2012Türkiye'de Akaryakıt Tüketimi Üzerinden Alınan Verg...
12 Serap PÜREN Yrd.Doç.Dr. Serkan Benk 2012Vergi Kaçakçılığının Farklı Nitelikteki Suçlar ile Karş...
13 Tugay GÜNEL Yrd.Doç.Dr. Gökhan Dökmen 2012Vergi Uyumunun Sağlanmasında Duyarlı Regülasyon Sitemin...
14 Mehmet AVCI Prof.Dr. Muhlis Bağdigen 2011Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya Dayalı Performan...
İktisat Enstitü Anabilim Dalı (Kocaeli Üniversitesi ile Ortak Doktora)
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 Damla Öz Yrd.Doç.Dr. Zafer Öztürk 2018Kurumsal Faktörlerin Doğrudan Yabancı Yatırım Girişleri...
2 Bersu Bahtiyar Prof.Dr. Hasan Vergil 2017Sosyal Sermaye Faktörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Et...
3 Sevil GEMRİK Doç.Dr. Hakan SARIBAŞ 2014Ekonomik Özgürlükler Üzerine Karşılaştırmalı Analiz...
4 Erdoğan TEYYARE Prof.Dr. Hasan VERGİL 2013Kriz, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme İlişkisi...
5 Senay Saraç Doç.Dr. Sevket Tüylüoğlu 2011İnovasyonun Belirleyicileri: Gelismis ve Gelismekte Ola...
Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Anabilim Dalı(Sakarya Üniversitesi ile Ortak Yüksek Lisans)
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 Dicle Gizem Koyuncu Doç.Dr. Ozan Yılmaz 2018İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T-3031 ...
2 Esra Öztürk Yrd.Doç.Dr. Osman Arıcan 2018Müge İplikçi’nin Öykücülüğü...
3 Kübra Akgün Yrd.Doç.Dr. Hasan Özer 2017Sofyalı Bālī Efendi Mecm&...
4 Özge Çoruk Yrd.Doç.Dr. Hasan Özer 2017Âşık Paşa’nın Garib-Nâme’sinde Fiiller...
5 CANSU TAPTAP Yrd.Doç.Dr. GÜL BANU DUMAN 2017Turar Kocomberdiyev'in "Kölçüktögü Ay " Ad...
6 RABİA KAHRAMAN Yrd.Doç.Dr. GÜL BANU DUMAN 2017Kırgız Türkçesinde kadın konulu atasözleri...
7 MEHMET KUNDUZ Yrd.Doç.Dr. MUHİTTİN TURAN 2017Fuzûlȋ'nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisind...
8 SEVGİ MANGAN Yrd.Doç.Dr. GÜL BANU DUMAN 2016Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun seçme lirik şiirlerinde ke...
9 SİBEL GÜMÜŞ Yrd.Doç.Dr. MUSA DEMİR 2016Tezer Özlü'nün eserlerine bunalım edebiyatının etki...
10 ARDA KARADAVUT Yrd.Doç.Dr. GÜL BANU DUMAN 2016Kuseyin Esenkocoyev'in hikâyelerinde kelime gruplar...
11 MERVE MENTEŞE Prof.Dr. BAYRAM ALİ KAYA 2016Mecmûatü'l-eş'âr, Süleymaniye kütüphanesi Galat...
12 PAMUK NURDAN GÜMÜŞTEPE Yrd.Doç.Dr. BERNA AYAZ 2016İslamiyet sonrası Türk destanlarında masal motifleri üz...
13 ETHEM KOÇ Yrd.Doç.Dr. Betül MUTLU 2014Orhan Pamuk’un Romanlarında İstanbul...
14 SERKAN FURTUN Yrd.Doç.Dr. Gül Banu DUMAN 2014Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Kelime Dünyası...
15 FİLİZ KALKAN Yrd.Doç.Dr. Betül MUTLU 2014Nâbîzâde Nâzım’ın Şiirleri Üzerine Bir İnceleme...
Maliye Enstitü Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi ile Ortak Doktora)
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 Mehmet AVCI Prof.Dr. Muhlis BAĞDİGEN 2015Mali Saydamlık: Türkiye’de Büyükşehir Belediyeler Uygul...
Maliye Enstitü Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi ile Ortak Yüksek Lisans)
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 HASRET GENÇ Yrd.Doç.Dr. MEHMET CURAL 2016Türkiye'de bütçe açıkları ile kamu borçlanması aras...
2 ELİF CEREN ÇELEBİ Yrd.Doç.Dr. MEHMET CURAL 2016Vergi bilinci ve vergiye bakış açıları: Zonguldak ilind...
3 ERDEM DİBEK Yrd.Doç.Dr. MEHMET CURAL 2016Sağlık hizmetlerinden memnuniyet ile vergi tutum ve dav...
4 CANAN OVA Doç.Dr. GÖKHAN DÖKMEN 2016Verginin seçmenlerin siyasi tercihleri üzerindeki etkis...
5 Halil Emre SAYGI Yrd.Doç.Dr. Mehmet CURAL 2015Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çevre Vergisi Uygulamaları...
6 Kemal MECİT Doç.Dr. Gökhan Dökmen 2015Kabahatler Kanunu Hükümleri Işığında Vergi Kabahatlerin...
7 Seda YILMAZ Prof.Dr. Muhlis Bağdigen 2015Vergileme–Demokrasi İlişkisi Kapsamında Vergiye ve Siya...
8 ŞAHİN YEŞİLYURT Doç.Dr. Gökhan DÖKMEN 2014Din ve Ekonomi Bağlamında İslam Maliye Tarihi ve Maliye...
Türkçe Eğitimi Enstitü Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 ÖZCAN GÖL Yrd.Doç.Dr. MEHMET BAŞTÜRK 2016Ortaokul Türkçe derslerinde yapılandırmacı yaklaşımın u...
2 Erdem HAMARATLI Yrd.Doç.Dr. Mehmet Baştürk 2015Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Ağı Oluşturma Yön...
3 Avni ÖZSOY Yrd.Doç.Dr. Aziz GÖKÇE 2014Bartın Yöresinden Derlenmiş Atasözleri İle Deyimlerin T...
İktisat Enstitü Anabilim Dalı Doktora
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 HAVANUR ERGÜN TATAR Prof.Dr. PROF. DR. HAMZA ÇEŞTEPE 2017Doğrudan yabancı yatırımların, gelir eşitsizliği üzerin...
Tarih Enstitü Anabilim Dalı (Sakarya Üniversitesi ile Ortak Tezli Yüksek Lisans)
SıraTez YazarıTez DanışmanıYılıTez Başlığı
1 Öznur Kaya Yrd.Doç.Dr. Emre Satıcı 201817. ve 18. Yüzyıllarda Karadeniz Ereğli’nin Sosyal ve E...
2 FEYZAN YAYALAR Yrd.Doç.Dr. EMRE SATICI 201818.yüzyılda güney marmara iskeleleri ve İstanbul'un...
3 Kadriye Pınar Özer Doç.Dr. Nurettin Hatunoğlu 2017Rusya Müslümanları Yahud Tatar Akvamının Tarihçesi Adlı...
4 Sevilay Karataş Yrd.Doç.Dr. Canan Kuş Büyüktaş 2017Türk Kültüründe Renkler ve Karahüseyinli Köyü Örneği...
Önceki Sayfa

Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015 BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü