Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016-2017 Bahar Dönemi Önemli Tarihler:

2016-2017 Bahar Takvimi

2-12 Ocak 2017 -- Lisansüstü Programları Bahar Yarıyılı Başvurularının kabulü
27 Ocak 2017 -- Lisansüstü Programları Tezsiz Yüksek Lisans Sonuçlarının Duyurulması
9-27 Ocak 2017 -- Bahar Yarıyılında Açılacak Derslerin BİM ortamına Girilme
30 Ocak-1 Şubat 2017 -- Lisansüstü Programları Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıtlarının yapılması
02-03 Şubat 2017 -- Lisansüstü Programları (Tezli-Tezsiz YL ve Doktora) Yedek Kayıtlarının yapılması
6-10 Şubat 2017 -- Öğrenci katkı payları / öğrenim ücretlerinin ödenmesi, Ders alma
13 Şubat 2017 -- Derslerin başlaması
20-24 Şubat 2017 -- Süresi içerisinde ücretini ödemeyen öğrencilerin ücretlerini ödemesi, Ders ekleme-ders silme
13 Mart-20 Mayıs 2017 -- Yıl içi başarı notlarının BİM ortamına girilmesi.
18 Mayıs 2017 -- Bahar yarıyılı derslerinin son bulması.
22 Mayıs-4 Haziran 2017 -- Bahar yarıyılı genel sınavları.
10 Haziran 2017 -- Bahar yarıyılı genel sınav sonuçlarının BİM ortamına girilmesinin son günü.
12-18 Haziran 2017 -- Bahar yarıyılı bütünleme sınavları
24 Haziran 2017 -- Bahar yarıyılı bütünleme sınav sonuçlarının BİM ortamına girilmesinin son günü

GÜNCEL DUYURULAR

BAĞLANTILAR

Üniversite Ana Sayfamıza
Buradan erişebilirsiniz: www.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Buradan erişebilirsiniz: uzem.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş
Buradan erişebilirsiniz: ue.beun.edu.tr