Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakkında

Enstitümüz bünyesinde İşletme, İktisat ve Maliye Lisansüstü programları ile işletme, girişimcilik, yaratıcılık ve yöneticilik bilgi ve yetenekleri etik anlayış çerçevesinde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Yönetim ve Ekonomi bilimiyle özel, kamu veya kar amacı gütmeyen kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli ve çağdaş bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim Bilimleri programı dünya gerçeklerine uygun eğitim bilimcilerinin yetiştirilmesi ve eğitim alanında ihtiyaç duyulan bilgilerin üretilmesi ve paylaşılması yönünde bir programdır. İşletme ve İktisat Doktora Programı ile akademik alanda çalışacak veya konusunda uzmanlaşmak isteyenlere imkan tanınmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı programlarda lisans üstü eğitimini sürdüren öğrencilerimizin çok büyük bir çoğunluğu değişik organizasyonlarda değişik pozisyonlarda aktif olarak çalışmaktadırlar. Onların iş yaşamındaki deneyimlerini sınıf ortamına taşımaları dersleri interaktif hale getirmekte, gerçek olayları örnek olaylar şeklinde tartışmaya açmaları bilgi kullanımını pratik hale getirmektedir.

Lisans üstü programlarımızda ders veren öğretim üyelerimiz bilimsel ve entelektüel kapasiteleri uluslararası standartlardadır. Türkiye’nin bir çok değişik üniversitelerinden doktoralı öğretim üyelerimizin yanısıra, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden doktora derecesine sahip öğretim üyesi kadromuz vardır. Çeşitlilik ve zengin bilgi birikimine sahip öğretim üyelerimiz enstitümüzü diğerlerinden farklı kılmaktadır. Öğretim üyelerimizin araştırma yapma istekleri özellikle tez çalışmalarında kaliteyi artıran bir faktör olarak göze çarpmaktadır.

Her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda, bilginin güç olduğuna inanan, evrensel değerler ve etik anlayışa bağlı, çağdaş bir eğitim kurumu olmak bizim felsefemizdir.

Sizleri de gelecekte Enstitümüzün öğrencisi olarak görmek bizleri mutlu edecektir. İyi yönetilmek, iyi kaynak kullanmak ve iyi eğitmek ve eğitilmek hepimizin hakkı olduğuna inanıyor ve zaman ayırıp sayfamızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM
Enstitü Müdürü

GÜNCEL DUYURULAR

BAĞLANTILAR

Üniversite Ana Sayfamıza
Buradan erişebilirsiniz: www.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Buradan erişebilirsiniz: uzem.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş
Buradan erişebilirsiniz: ue.beun.edu.tr