Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bülent Ecevit Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

Başvuru Süreci

Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde (Akademik Takvime bakınız), istenilen belgelerle Enstitü`ye başvururlar. Adaylar başvuru dönemi içerisinde aktif olan online başvuru sisteminden de yararlanabilirler.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programlarına Başvurularda Gerekli Belgeler:

  • Ön Başvuru Beyanı (imzalı)
  • Lisans diploması veya Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
  • Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversite) fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)

Başvuru Değerlendirme Süreci

Mülakat ve Başvuruların Değerlendirilmesi
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı değerlendirme notu; adayın lisans akademik not ortalamasına (100’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır) göre hesaplanır. Yapılan değerlendirmede, adaylar başarı notuna göre sıralanarak kontenjan dahilinde programlara kabul edilirler.
Kesin Kayıtların Yapılması
Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında açıklanan sonuçlar doğrultusunda, ilan edilen belgelerle kesin kayıtlar yapılmaktadır.
Yedek Kayıtların Yapılması
Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında açıklanan sonuçlar doğrultusunda, ilan edilen belgelerle yedek kayıtlar yapılmaktadır.

GÜNCEL DUYURULAR

BAĞLANTILAR

Üniversite Ana Sayfamıza
Buradan erişebilirsiniz: www.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Buradan erişebilirsiniz: uzem.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş
Buradan erişebilirsiniz: ue.beun.edu.tr