Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ülkemizdeki politika girişimlerinin büyük bir kısmı Türk KOBİ’lerinin üretkenliğinin arttırılması ve uluslararası rekabet edebilme güçlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak amacıyla söz konusu politikalar, risk sermayesi gibi yeni finansman enstrümanlarının geliştirilmesini ve modern yönetim tekniklerinin kullanılmasını öngörmektedir.

Bu araçların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli işletme bilgisine sahip olunması önemlidir. e-MBA programı, üniversitelerde uzun süredir uygulanan tezsiz işletme yüksek lisans programının internet üzerinden uygulanması ile daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede işletmecilik alanında mevcut teoriler ve ortaya çıkan yenilikler konusunda hem girişimcilerin hem de çalışanları bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (e-MBA) kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle, kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarının katılabileceği çağdaş ve etkin bir işletme yüksek lisans programıdır. Öngörümüz programdan mezun olan kişilerin üretim, hizmet, ticaret işletmelerinin ve kamu kurumlarının idari birimlerinde yöneticilik kadrolarında istihdam edileceğidir.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında, yüksek lisans öğrencilerinin ulaşması hedeflenen üst düzey bilişsel becerilere (analiz, sentez, değerlendirme) sergilemelerine olanak tanıyacak aktiviteleri asenkron ve senkron iletişimler kullanılarak yoğun etkileşimli uzaktan eğitim modeli içerisinde ulaşmaları sağlanacaktır.

Ders programı program çıktıları ve eğitim amaçları doğrultusunda aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle hazırlanmıştır:

I. Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Dersin Kredisi

T
U
K
AKTS
ISL773 Pazarlama Yönetimi
3
0
3
6
ISL775 Finansal Muhasebe
3
0
3
6
ISL777 İşletme Yönetimi
3
0
3
6
Seçimlik Ders
3
0
3
6
Seçimlik Ders
3
0
3
6

II. Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Dersin Kredisi

T
U
K
AKTS
BYE900 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Araştırma Yayın Etiği
3
0
3
6
ISL772 Finansal Yönetim
3
0
3
6
ISL774 Üretim Yönetimi
3
0
3
6
Seçimlik Ders
3
0
3
6
Seçimlik Ders
3
0
3
6

III. Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Dersin Kredisi

T
U
K
AKTS
ISL795 Dönem Projesi
0
1
0
30

Seçimlik Derslerin Listesi

ISL781 Sermaye Piyasaları ISL783 Örgütsel Davranış
ISL785 Uluslararası Finansal ISL787 Yöneylem Araştırması
ISL789 Stratejik Yönetim ISL791 E-Pazarlama
ISL776 İnsan Kaynakları Yönetimi ISL778 Yönetim Muhasebesi

Öğretim Kadrosu

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yasemin Köse
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu
Yrd. Doç. Dr. Lokman Tütüncü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet Ferda Çakmak
Yrd. Doç. Dr. Sinan Yılmaz
Yrd. Doç. Dr. Nurdan Gürkan

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet Pekkaya
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Müjdat Başaran

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ramazan Aksoy
Yrd. Doç. Dr. Ümit Başaran

Program Ayrıntıları

Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adaylar, BEÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler BEÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Kazanılan derece Gereklilikleri ve Kurallar
Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması, programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 90 AKTS karşılığı ) tümünü başarıyla tamamlaması ve dönem projesini enstitüye teslim etmesi gerekir.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirmesine göre değil, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %40-%60 arasında olmak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
Başarı Derecesi
Başarı Notu
Katsayı
Puanı
Pekiyi
AA
4.00
90 – 100
İyi-Pekiyi
BA
3.50
80 – 89
İyi
BB
3.00
70 – 79
Orta
CB
2.50
65 – 69
Geçer
YT
-
-
Mezuniyet Koşulları
Programı uzaktan eğitim yoluyla alan öğrenciler tez yapmamaktadır. Bunun yerine Dönem projesi yapmaktadır. Dönem projesinin kredisi 30 AKTS'dir. Son yarıyılda öğrenciler dönem projesi hazırlamak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır.

GÜNCEL DUYURULAR

BAĞLANTILAR

Üniversite Ana Sayfamıza
Buradan erişebilirsiniz: www.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Buradan erişebilirsiniz: uzem.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş
Buradan erişebilirsiniz: ue.beun.edu.tr