Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İktisat Enstitü Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında faaliyetine başlamıştır.Yüksek lisans programından 2012-2013 Bahar dönemi itibariyle 48 öğrenci başarıyla mezun olmuştur. Mezun olan öğrenciler üniversitelerde öğretim elemanı, çeşitli kamu kuruluşlarında memur ve endüstride yönetici olarak çalışmaktadır.

Program, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, öğrencinin bilimsel araştırma yapma konusunda gelişimini, bilgiye en doğru şekilde erişimini, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını amaçlamaktadır. Belirtilen amaç kapsamında uygulanacak başlıca yöntemler; canlı ders saatleri, ödevler, tartışma konuları ve mesajlardır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında, yüksek lisans öğrencilerinin ulaşması hedeflenen üst düzey bilişsel becerilere (analiz, sentez, değerlendirme) sergilemelerine olanak tanıyacak aktiviteleri asenkron ve senkron iletişimler kullanılarak yoğun etkileşimli uzaktan eğitim modeli içerisinde ulaşmaları sağlanacaktır.

Ders programı program çıktıları ve eğitim amaçları doğrultusunda aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle hazırlanmıştır:

I. Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Dersin Kredisi

T
U
K
AKTS
IKT751 Mikroekonomik Analiz I
3
0
3
8
IKT753 Makroekonomik Analiz I
3
0
3
8
Seçimlik Ders
3
0
3
7
Seçimlik Ders
3
0
3
7

II. Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Dersin Kredisi

T
U
K
AKTS
IKT752 Mikroekonomik Analiz II
3
0
3
8
IKT754 Makroekonomik Analiz II
3
0
3
8
Seçimlik Ders
3
0
3
7
Seçimlik Ders
3
0
3
7

III. Yarıyıl Dersleri

Dersin Adı

Dersin Kredisi

T
U
K
AKTS
IKT795 Dönem Projesi
0
1
0
17
BYE900 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma-Yayın Etiği
3
0
3
6
Seçimlik Ders
3
0
3
7

I. Yarıyıl Seçimlik Derslerin Listesi

IKT755 Uluslararası İktisat Teorisi IKT757 Parasal Analiz I
IKT759 Ekonometrik Analiz IKT761 Matematiksel İktisat I
IKT763 Güncel Büyüme Kuramları IKT765 Girdi Çıktı Analizi
IKT767 Gelir Dağılımı Politikaları  

II. Yarıyıl Seçimlik Derslerin Listesi

IKT756 Uluslararası İktisat Politikası IKT760 Uygulamalı Ekonometri
IKT758 Parasal Analiz II IKT762 Matematiksel İktisat II
IKT764 Kalkınma Analizi IKT766 Dünya Ekonomisi

III. Yarıyıl Seçimlik Derslerin Listesi

IKT769 Avrupa Birliği ve Türkiye IKT771 Kalkınma İktisadı: Örnek Olaylar
IKT773 Entegrasyon Ekonomisi IKT775 Avrupa İktisat Tarihi
IKT777 Regülasyon Ekonomisi IKT779 Türkiye İktisat Tarihi
IKT781 Kurumsal İktisat  

Öğretim Kadrosu

İktisat Politikası Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hakan Sarıbaş
Yrd. Doç. Dr. Zafer Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Deniz Şükrüoğlu
Yrd. Doç. Dr. Şenay Saraç
Yrd. Doç. Dr. Tezcan Abasız

İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Arzu Tay Bayramoğlu
Yrd. Doç. Dr. Asuman Koç Yurtkur
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Başak
Yrd. Doç. Dr. Volkan Bektaş

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hamza Çeştepe
Prof. Dr. Necla Ayaş
Doç. Dr. Ertuğrul Yıldırım

Program Ayrıntıları

Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adaylar, BEÜ web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar. Başvuru koşulları ve belgeler BEÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Kazanılan derece Gereklilikleri ve Kurallar
Yüksek Lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması, programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 90 AKTS karşılığı ) tümünü başarıyla tamamlaması ve dönem projesini enstitüye teslim etmesi gerekir.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirmesine göre değil, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %40-%60 arasında olmak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
Başarı Derecesi
Başarı Notu
Katsayı
Puanı
Pekiyi
AA
4.00
90 – 100
İyi-Pekiyi
BA
3.50
80 – 89
İyi
BB
3.00
70 – 79
Orta
CB
2.50
65 – 69
Geçer
YT
-
-
Mezuniyet Koşulları
Programı uzaktan eğitim yoluyla alan öğrenciler tez yapmamaktadır. Bunun yerine Dönem projesi yapmaktadır. Dönem projesinin kredisi 17 AKTS'dir. Son yarıyılda öğrenciler 6 AKTS'lik BYE900 dersini, 7 AKTS'lik seçmeli bir ders ile birlikte dönem projesi almak zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır.

GÜNCEL DUYURULAR

BAĞLANTILAR

Üniversite Ana Sayfamıza
Buradan erişebilirsiniz: www.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Buradan erişebilirsiniz: uzem.beun.edu.tr

Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş
Buradan erişebilirsiniz: ue.beun.edu.tr