Tez Aşamasındaki Öğrencilere Ek Süre Verilmesi

Tez Aşamasındaki Öğrencilere Ek Süre Verilmesi

 

10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik “Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.” hükmüne göre 2020-2021 Güz yarıyılında  Tez Aşamasında bulunan Öğrencilerin başvuru yapmaları halinde, azami süreden sayılmamak üzere 1 yarıyıl ek süre verilecektir.

Tez Aşaması Öğrencileri İçin Ek Süre Başvuru Formu (Covid-19) İçin Tıklayınız.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin