Kalite Komisyonu

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZBEÜ Kalite Komisyonu web sayfası: https://kalite.beun.edu.tr/

Üniversite Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları;

1- Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili birim iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
2- Birim Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimde duyurmak, uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek,
3- Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak,
4- Bu yönerge ve Kalite Komisyonu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerekli diğer çalışmaları yürütmektir.


Adı Soyadı

Unvanı

Dr. Öğr. Üyesi Canan KUŞ BÜYÜKTAŞ

 

Başkan : Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Aykut ŞARKGÜNEŞİ

Üye : Öğretim Üyesi

Vedat PEHLİVAN

Üye : Enstitü Sekreteri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin