7/24 Kütüphane
Akademik Takvim
Uluslararası Öğrenci
Öğrenci Bilgi Sistemi
Farabi Koord.
Erasmus Koord.
Öğrenci E-Posta
Öğrenci Bilgi Paketi

11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun ek 9. maddesi ile kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılında İşletme Tezli Yüksek Lisans Programıyla eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. ZBEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli/Tezsiz ve Doktora programlarında Lisansüstü eğitim verilmektedir.

Misyonumuz: Sosyal Bilimler Enstitüsünün misyonu; “Bilgi ve teknolojinin ön plana çıktığı bilgi çağında iş dünyasının beklentilerini karşılayabilen, sorunlara çözümler üreten, bölgenin ve ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yaratıcı, üretken, girişimci, rekabetçi, paylaşımcı, insani değerlere saygılı, sosyal yönü gelişmiş, etik değerlerle donatılmış geleceğin uzmanlarını ve akademisyenlerini yetiştirmektir.”

Vizyonumuz: Sosyal Bilimler Enstitüsünün vizyonu; “Ulusal ve uluslararası bazda sosyal bilimler alanında eğitim veren enstitüler arasında akademik yetkinlik ve öğrenciler tarafından tercih edilme açısından önde gelen enstitülerden biri haline gelmektir.”


Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin