YATAY GEÇİŞ

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13
(1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması 3,00 olan öğrenciler, yarıyıl başlamadan en az on gün önce gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Enstitü yönetim kurulu kararında öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin