KAYIT SİLİNME DURUMLARI

Küçült Yazı Tipi Büyüt

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE

 


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN KAYIT SİLİNME DURUMLARI

 

 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre sonunda başarılı olamayan,
 • En çok 3 yarıyıllık süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan,  
 • Eğitim süresi sonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00`ın altında olan

 öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 


TEZLİ YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARINDAN KAYIT SİLİNME DURUMLARI

 

 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre sonunda başarılı olamayan,
 • Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan,  
 • Dört yarıyıl sonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00’ ın altında olan
 • Azami süreler (6 yarıyıl) içerisinde tez savunmasına girmeyen
 • Tez savunma sınavında tezi başarısız bulunarak reddedilen,
 • Tez savunma sınavında düzeltme verilmesi halinde ikinci savunmada tezi başarısız bulunan
 • Tez savunma sınavının geçilmesine rağmen, tez yazım kurallarına göre yazılmış ve ciltlenmiş 3 nüsha tezin Enstitüye teslim edilmemesi vd. tez teslim koşullarının yerine getirilmemesi durumunda azami süresinin dolması halinde,
 • Programını süresi içinde tamamlayamayan,

 öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.


DOKTORA PROGRAMINDAN KAYIT SİLİNME DURUMLARI

 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre sonunda başarılı olamayan,
 • En az ders yükünü (kredili derslerini) 4 yarıyılda başarıyla tamamlayamayan,
 • Süresi içinde ders yükünü tamamlamasına rağmen, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00`ün altında olan,
 • Doktora tez çalışması ile ilgili ders notunun, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (YZ) olması,
 • Tezi, jüri tarafından reddedilen,
 • Tez savunma sınavında düzeltme verilmesi halinde ikinci savunmada tezi başarısız bulunan, 
 • Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan,
 • Tez önerisi ikinci kez reddedilen,  
 • Tez izleme komitesince üstü üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencilerin,
 • Programını süresi içinde tamamlayamayan,
 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 12 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan,
 • Tez savunma sınavının geçilmesine rağmen, tez yazım kurallarına göre yazılmış ve ciltlenmiş 3 nüsha tezin Enstitüye teslim edilmemesi vd. tez teslim koşullarının yerine getirilmemesi durumunda azami süresinin dolması halinde,

öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.