SSS

ÖZEL ÖĞRENCİ

1-) Özel öğrenci statüsü nedir?

Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

2-) Özel öğrenciler kaç ders alabilirler?

Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

3-) Özel öğrencilere kimlik kartı hazırlanır mı?

Özel öğrencilere istekleri haiınde “özel öğrenci” ibaresi olan resmi evrak düzenlenebilir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin