Mezuniyet İşlemleri

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından Mezun Olacak Öğrenciler İçin Yapılması Gereken İşlemler

 
1-) Tez İnceleme Tutanağı:

a-) Tez Basılmadan önce öğrencinin danışmanı tarafından onaylanan tezin son halinin çıktı alınarak spiralsiz şekilde İlgili Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından şekil yönünden incelenmesi gerekmektedir.

b-) Tez şekil yönünden uygun ise Enstitü Müdür Yardımcısından Enstitüye teslim edilmek üzere imzalı uygunluk yazısı alınır.

 

Not 1: Tez Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından şekil yönünden incelenmeden ve son olarak Enstitü Müdürü onayı olmadan ciltlenmemelidir.

Not 2: Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile belirlendiğinden; tez konusu dikkatli şekilde incelenmelidir. Tez Konusunda oluşacak herhangi bir başlık hatası mezuniyet ile ilgili yapılacak tüm işlemlerin tekrar yapılması demektir.

Tez Başlığı hakkında tereddüt edilmesi halinde Enstitümüz ile irtibata geçiniz.

 

2-)  3 Adet Tez: Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından şekil yönünden uygun bulunan tez ciltlenmelidir.

Tezli Yüksek Lisans İçin

7 adet (3 adet Enstitü, 3 adet Jüri Üyeleri, 1 adet Öğrenci)

Doktora İçin

9 adet (3 adet Enstitü, 5 adet Jüri Üyeleri, 1 adet Öğrenci)

3-) 2 Adet Tez Veri Giriş Formu: 

Tez Veri Giriş Formu” tez yazarı tarafından yukarıdaki linkten e devlet bilgileri ile giriş yapılarak bilgisayarda doldurulmalı ve çıktı alınarak imzalanmalıdır. Ayrıca alınacak çıktının 2 Örneği Enstitümüze teslim edilecektir.

 

4-) CD: YÖK Tez Veri Merkezine girilen tezin Referans Numarası ile Tez CD Yapılmalıdır.

Referans Numarası Çıktı Alınan Tez Veri Giriş Formu üzerinde yazmaktadır.

 

Not: Tez Onay Sayfası Islak İmzalı olarak taranarak basılı Tezin içinde bulunmalıdır.

CD içinde bulunan tezin tamamında PDF ve Word halinde "Tez Onay Sayfası" ve "Bilimsel Etik Bildirimi" imzasız şekilde olmalıdır. Dosya numaraları Referans No ile kaydedilmelidir. "Tez Onay Sayfası" ve "Bilimsel Etik Bildirimi" sayfalarının imzalı olanları da ayrıca CD içinde farklı adla bulunmalıdır.

Örnek olarak; CD İçinde 123456.pdf (herhangi bir kişisel veri bulunmayacaktır.)- onay sayfası ve bilimsel etik bilidirimi bulunacak ancak imzasız şekilde.
                                            123456.doc (herhangi bir kişisel veri bulunmayacaktır.)- onay sayfası ve bilimsel etik bilidirimi bulunacak ancak imzasız şekilde.
                                             Tez Onay Sayfası imzalı ve Bilimsel Etik Bildirimi imzalı şeklinde dosyalar bulunmalı;

ayrıca RAR dosyası içinde Tezin Türkçe ve İngilizce Özeti bulunmalıdır.

ad_soyad_özet.tr.pdf    

ad_soyad_özet.ing.pdf    

 

5-) Kimlik Fotokopisi

 

6-)Kütüphaneden Tezlerin Çoğaltılması İçin İzin Belgesi

 

7-) İlişik Kesme Formu

 

8-) Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Savunma Sonrası

 

9-) Diploma Adı Talep Formu

 
10-) Öğrenci Kimlik Kartı


11-)
Son Dönemde alınan Uzmanlık Alanı ve Tez Çalışması derslerinin harf notlarının Öğrenci Bilgi sistemine girilmesi gerekmektedir.

12-)  Tez Onay Sayfası 

13-)  Öğrenci Tarafından Hazırlanan Yayın Belgesi 

 
YÜKSEK LİSANS: 
Öğrencinin yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili ulusal/uluslararası konferans veya sempozyumlarda en az bir bildiri sunmuş veya sunumu kabul edilmiş veya ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayınlamış veya yayına kabul edilmiş olması şartı aranır.

 DOKTORA: Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için, tezi ile ilgili en az bir makalenin ulusal veya uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş veya DOI numarası alınmış olması şartı aranır. 

NOT: 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tez Aşamasında Olan Öğrenciler Yayın Şartına Tabi Değildir.


14-)
  Tez Savunma Sınavı’nın bitiminden itibaren Öğrenci 1 ay içerisinde yukarıdaki belgelerle birlikte tezini Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşlerine teslim etmelidir.

 

 

                              TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN

1-) Proje İnceleme Tutanağı:

a-) Proje Basılmadan önce öğrencinin danışmanı tarafından onaylanan projenin son halinin çıktı alınarak spiralsiz şekilde İlgili Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından şekil yönünden incelenmesi gerekmektedir.

b-) Proje şekil yönünden uygun ise Enstitü Müdür Yardımcısından Enstitüye teslim edilmek üzere imzalı uygunluk yazısı alınır.

 
Not 1: Tez Enstitü Müdür Yardımcısı tarafından şekil yönünden incelenmeden ve son olarak Enstitü Müdürü onayı olmadan ciltlenmemelidir.

 

2-) 3 adet (1 adet Enstitü, 1 adet Proje Danışmanı, 1 adet öğrenci) Ciltlenmiş Proje. Enstitüye 1 adet ciltlenmiş proje teslim edilecektir.


2-) 1 Adet CD (Projenin tam metni  pdf dosyası ve word dosyası olarak hazırlanacaktır.  

Örnek:

ad_soyad_.tr.pdf           

ad_soyad_eng.pdf

ad_soyad_özet.tr.word

ad_soyad_özet.en.word

 
3-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-) İlişik Kesme Formu

5-) Diploma Adı Talep Formu 

6-) Dönem Projesi Onay Sayfası (Proje içerisine imzalı olarak taranarak konulmalıdır.)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin