Formlar ve Belgeler

Küçült Yazı Tipi Büyüt

KAYIT AÇTIRMA VE KAYIT DONDURMA FORMLARI

SBE-02 Öğrenci Kayıt Dondurma Talebi (YL-D)

SBE-03 Öğrenci Kayıt Açtırma Talebi (YL-D)

ASKERLİK İLE İLGİLİ FORMLAR

SBE-10 Öğrenci Askerlik Sevk Tehir Talebi (YL-D)

SBE-11 Öğrenci Askerlik Sevk Tehir İptali (YL-D)

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE DERS SAYDIRMA FORMLARI

SBE-13 Özel Öğrenci Ders Saydırma Dilekçesi (YL-D)

TEZ DANŞMANI BİLDİRİM FORMLARI

SBE-57 Danışman Atama Talebi (YL-D)

SBE-58 Danışman Değişikliği ve Yeni Danışman Atama Formu (YL-D)

SBE-80 Ortak Tez Danışmanı Önerisi Formu

TEZ KONUSU BİLDİRİM FORMLARI

SBE-50 Tez Konusu Bildirimi Formu (YL)

SBE-51 Tez Konusu Değişikliği Formu (YL-D)

DOKTORA YETERLİK SINAVI FORMLARI

SBE-59 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Atama Formu (D)

SBE-60 Doktora Yeterlik Sınavı Sonrası Değerlendirme Tutanak Formu (D)

SBE-75 Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu (D)

SBE-78 Doktora Yeterlik Sınav Kağıdı (D)

TEZ ÖNERİ SINAVI FORMLARI

SBE-62 Tez Önerisi Savunma Sınav Tarihi Bildirim Formu (D)

 SBE-66 Tez Önerisi Savunma Tutanak Formu (D)

TEZ İZLEME KOMİTESİ FORMLARI

SBE-61 Tez İzleme Komitesi Atama Formu (Doktora/Ortak Doktora)

SBE-64 Tez İzleme Toplantı Tarihi Bildirim Formu (D)

SBE-65 Tez İzleme Komitesi Tez İzleme Raporu (D)

SBE-73 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Formu

TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÖNERİ FORMLARI

SBE-86 Tez Savunma Sınavı Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (YL-D)

SBE-56 Tez Sınavı Jüri Öneri Formu (YL)

SBE-63 Tez Sınavı Jüri Öneri Formu (D)

SBE-85 Düzeltme Tez Sınavı Jüri Öneri Formu

TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAK FORMLARI

SBE-54 Tez Kişisel Değerleme Raporu (YL-D)

SBE-55 Tez Sınavı Tutanak Formu (YL-D)

AÇILACAK DERSLER VE YENİ DERS ÖNERİ FORMLARI

SBE-79 AÇILACAK DERSLER VE DERS SORUMLULARI TABLOSU

SBE-82 Lisansüstü Yeni Ders Öneri Formu

SEMİNER DERSi FORMLARI

SBE-87 Seminer Dersi Uygulama İlkeleri Kararları

SBE-88 Seminer Dersi Programı


SBE-89 Seminer Dersi Değerlendirme Formu

DİĞER FORMLAR

SBE-05 Tez Teslim Tutanağı (Savunma Sonrası) (YL-D)

SBE-06 İlişik Kesme Formu (YL-D)

SBE-08 Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Özel Öğrenci Olarak Ders Alma Formu (YL/D)

SBE-14 Kütüphaneden İzin Formu (YL-D)

SBE-15 Öğrenci Katkı Payı İadesi Talep Formu

SBE-16 Mazeret Sınavı Başvuru Formu

SBE-17 Diploma Adı Talep Formu (YL-D)

SBE–18 Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi (YL-D)

SBE-19 Pasaport Harç Muafiyeti (YL-D)

SBE-21 Ders İntibak Formu

SBE-22 Bilimsel Etik Bildirimi Formu (YL-D)

SBE-23 Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

SBE-24 4'lük Not Dönüşüm Tablosu

SBE-25 Dönem Projesi Onay Formu

SBE-27 YÖKSİS Mezuniyet Güncelleme Formu

SBE-28 Kesin Kayıt Öğrenci Beyan Formu

SBE-70 ÖYP Danışman Değerlendirme Raporu (YL-D)

SBE-72 Programlar Arası Geçiş Başvuru Formu (Tezli-Tezsiz/Tezsiz-Tezli)

SBE-74 Ders Telafi Formu (YL-D)

SBE-76 Ders Değiştirme Formu (YL-D)

SBE-83 Lisansüstü Tezlerin Erişime Açılmasını Erteleme Talebi

SBE-84 Tez Onay Sayfası

SBE-91 Diploma Talep Formu


SBE-90 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu

SBE-91 Tez Aşaması Öğrencileri İçin Ek Süre Başvuru Formu (Covid-19)

SBE-92Tez Teslim Süresi Uzatma Talep Formu
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin