SSS

Başvurular

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Soru: Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuruları için gerekli olan evraklar nelerdir?

Lütfen sayfamızda bulunan Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesini inceleyiniz.

Soru: Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuruları nasıl değerlendirilmektedir.?

Lütfen sayfamızda bulunan Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesini inceleyiniz.

 

Soru: Lisansüstü programların kontenjanları ne zaman belli oluyor?
Kontenjanlar genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında belli olmaktadır. Kontenjanlar belirlendiğinde Üniversitemiz ve Enstitü web sayfasından https://w3.beun.edu.tr/, http://sbe.beun.edu.tr/  duyurulmaktadır.

Soru: Enstitünüze nasıl ve ne zaman başvuruda bulunabilirim?

Akademik takvimde yer alan tarihler arasında Enstitümüze başvurabilirsiniz. Başvurular başlamadan önce kontenjan ve başvuru koşulları https://w3.beun.edu.tr/  ve Enstitümüz https://sbe.beun.edu.tr/  adreslerinden online yapılmaktadır. Adaylar sadece bir Anabilim / Çalışma Alanına başvuru yapabilir. Telefonla veya postayla başvuru alınmamakta ve Enstitümüzde başvuru yapılmamaktadır.

 

Soru: Lisansüstü programlara başvurular ne zaman yapılıyor?

Lisansüstü programlara başvurular genellikle Aralık-Ocak ve Temmuz-Ağustos aylarında online olarak yapılmaktadır.


Soru: Mülakat sınavları nerede ve ne zaman yapılıyor? 

Mülakat sınavları ilgili Anabilim Dallarında, sayfamızda ilan edilen tarih ve saatte yapılmaktadır.  Bu konuda adaylara telefonla veya e-mail aracılığıyla bildirim yapılmamakta ve bilgi verilmemektedir.

Soru: Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvuru yapan öğrencilerin değerlendirilmesinde hangi hususlar yer almaktadır?

 1. a) Tezsiz yüksek lisans ve ALES puanı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalamasına, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığına göre sıralama yapılarak kontenjan dahilinde adaylar programlara kabul edilirler.

  b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır. Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

  (2) Doktora programına kabulde başarı notu aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:
   
  a) Başvurduğu programın puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır.
   
  b) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına kabulde başarı notu tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavından alınmış temel tıp puanının veya ALES’in sayısal puan türünden alınmış puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır
   
  c) Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.
   
   ç) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

Soru: Kesin kayıtta istenen belgeler nelerdir?
Kesin kayıtlar online olarak yapılmakta olup; Gerekli belgeler Üniversitemizin ve Enstitümüzün web sayfalarında, ayrıca ilgili dönemin başvuru kabul ve koşullarında yayınlanmaktadır.

Soru: Belgelerin asıllarını getirmemiz gerekiyor mu?
Kesin kayıtlar online olarak yapılmakta olup; online başvuru sistemine başvuru yaparken yüklenilen belgeler kabul edilecektir. Programların özel şartlarına göre ya da Enstitü tarafında belge talep edilmesi durumunda Enstitümüze sunulacak belgelerin asılları veya belgelerin düzenlendiği kuruluşlardan onaylı olan fotokopileri getirilmelidir. Asıl belgeler öğrencide kalmaktadır. Belge asıllarının Enstitümüze ibraz edilmesi halinde Enstitümüz tarafından onayları yapılmaktadır.

Soru: Tezsiz Programdan mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabiliyor mu? 

06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora  programlarına başvurabilirler.
 
Soru: 06/02/2013 tarihinden önce tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, 06.02.2013 tarihinden sonra Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına geçiş yaptıklarında doktora programına kayıt yaptırabilirler mi ?

Tezli Yüksek Lisans Programından Tezsiz Yüksek Lisans programına geçiş yapan öğrenciler 06.02.2013 tarihinden sonra Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırdıkları için Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu derecesiyle Doktora programlarına başvuru yapamazlar. Ancak, Lisans Diplomasıyla Bütünleşik Doktora şartlarını taşımaları halinde başvuru yapılabilir.

Soru: Tezli Yüksek lisans başvuru şartları nelerdir?
-Lisans diplomasına sahip olmak,
-ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almak (tezli yüksek lisans için).

Soru: Tezsiz Yüksek lisans başvuru şartları nelerdir?
-Lisans diplomasına sahip olmak,

Soru: Doktora başvuru koşulları nelerdir?
-Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
-YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak,
-ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisansa dayalı başvurularda en az 80 standart puana sahip olmak gerekir
- Lisans derecesiyle Doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Soru: Lisansta okuduğum alanın dışındaki bir alanda yüksek lisans-doktora yapabilir miyim?
Anabilim Dalı Başkanlığı`nın özel başvuru koşullarını sağlaması halinde yapılabilir ancak ilgili anabilim dalı gerek duyarsa bilimsel hazırlık dersleri aldırabilir.

Soru: Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabulde başarı notu nasıl hesaplanır?
Tezsiz Yüksek Lisansa öğrenci kabulünde ve ALES puanı aranmayan tezli yüksek lisans başvurularında başarı notu; öğrencinin akademik not ortalamasının, not ortalaması 4`lük sistemde ise Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği yüzlük sistemdeki karşılığı alınarak, Kontenjan dahilinde sıralanarak programlara kabul edilirler. 

Soru:  TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuru yapanlar da mülakata girecekler mi?
Hayır, Tezsiz Programlarda Mülakat yapılmamaktadır. 

Soru: Enstitünüzde hangi yabancı diller geçerlidir?
Doktora Programlarına başvurularda, Anadiliniz olmamak şartıyla; Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, İngilizce, Arapça, Rusca, Çince ve Farsça geçerlidir.

Soru: YDS, ÜDS, KPDS’ye eşdeğer  yabancı dil sınav sınavları hangileridir?
(linke tıklayınız.)Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri (07 Nisan 2016)

Soru: TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuruda yabancı dil şartı var mıdır?
Tezsiz Yüksek Lisans, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında yabancı dil şartı yoktur.

Soru: ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kaç yıl geçerlidir?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır (geçerlilik süresi üzerinde yazılıdır).

Soru: TEZSİZ Yüksek Lisans programlarına (ikinci öğretim ya da uzaktan eğitim) başvuruda ALES şartı var mıdır?
Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuruda ALES şartı aranmamaktadır.

Soru: Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans saatleri nedir?
Yüksek Lisans (Tezli) Eğitim Saatleri:
Yüksek Lisans (Tezli) dersleri hafta içi 08:30-17:30 saatleri arasında yapılmaktadır.
Yüksek Lisans (Tezsiz) Saatleri:
Yüksek Lisans (Tezsiz) dersleri hafta içi 17:30:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Soru: Kesin kayıt tarihine kadar askerlik tecilim yoksa ne yapmalıyım?
Kesin kayıtlar bittikten sonra öğrencilerin askerlik durumları incelenir ve tehir yapılması gereken öğrencilerin başvuruları online olarak askerlik şubelerine bildirilir.

Soru: Yatay geçiş yapmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Başvuru süresi içerisinde Dersler başlamadan iki hafta öncesine kadar ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına Yatay Geçiş Başvuru Formu ile başvuru yapmanız ve aşağıdaki belgeleri Enstitümüze teslim etmeniz gerekmektedir.
-Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları, hangi aşamada olduklarını belirtir yeni tarihli Öğrenim Belgesi
-Transkript Belgesi
- İlgili Enstitüden alınan derslerin içerikleri
-Karne
- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) Belgesi

Soru: Bilimsel Hazırlık  Programı (BHP) nedir?
Bilimsel Hazırlık Programı, farklı bilim dalından mezun olan öğrencilerin Yüksek Lisans ya da Doktoraya başlamadan önce devam edecekleri  1 yıllık hazırlık programıdır. Bir öğrencinin bilimsel hazırlık görüp görmeyeceğine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı karar verilir.
Konunun detayları için lütfen Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne bakınız. Yönetmeliği internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Soru: Enstitünüz iletişim bilgilerine nereden ulaşabilirim?

Adres:   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Farabi Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü

67100 İncivez/Merkez / Zonguldak

İletişim bilgilerine https://sbe.beun.edu.tr/iletisim.html linkinden ulaşabilirsiniz.

Soru: Lisans not ortalaması önemli midir?
Tezsiz / Tezli /  Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru ve değerlendirme aşamasında lisans not ortalaması dikkate alınmaktadır. 

Soru: Yabancı dil puanı önemli midir?
Doktora için YDS’den (ya da eşdeğer kabul edilen diğer sınavlardan) en az 55 almak zorunludur. 

Soru: Yüksek lisans yapmadan doktora programına başvurulabilir mi?
Doktora programlarına başvuru şartlarının haricinde başvuru için ALES’ten en az 80 puan şartı ve lisans ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması şartı aranır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin