Hakkımızda

Tarihçe

11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun ek 9. maddesi ile kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılında İşletme Tezli Yüksek Lisans Programıyla eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli/Tezsiz ve Doktora programlarında Lisansüstü eğitim verilmektedir.

Enstitü Müdürlüğümüz; Üniversitemizin 4 Fakültesinin 19 ayrı Anabilim Dalında 8 Doktora programı ve 34 Yüksek Lisans programı olmak üzere, 22 Anabilim dalında tezli yüksek lisans programı, 9 anabilim dalında hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programı, 6 anabilim dalında da hem yüksek lisans hem de doktora programı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları ve Anabilim Dallarının bünyesinde yürütülen programlar:

Anabilim Dalı

YL/Doktora

İşletme

Yüksek Lisans Tezli

Doktora

Doktora (Bartın Üni. Ortak)

 II.Ö Tezsiz

Uzaktan Eğitim Tezsiz

Sağlık Kurumları İşletmeciliği II.Ö Tezsiz

Pazarlama ve Satış Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

İktisat

Yüksek Lisans Tezli

Doktora (Kocaeli Üniversitesi

Doktora

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği

Disiplinler arası II.Ö Tezsiz Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim

Yüksek Lisans Tezli

 II.Ö Tezsiz

Tarih

Yüksek Lisans Tezli (Sakarya Üni. Ortak)

Doktora (Sakarya Üni. Ortak)

Türkçe Eğitimi

Yüksek Lisans Tezli

Yüksek Lisans Tezli (Sakarya Üni. Ortak)

Türk Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans Tezli (Sakarya Üni. Ortak)

Sınıf Öğretmenliği

Yüksek Lisans Tezli

Maliye

Yüksek Lisans Tezli

Yüksek Lisans Tezli (Sakarya Üni. Ortak)

Doktora (Sakarya Üni. Ortak)

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi II.Ö Tezsiz

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans Tezli

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yüksek Lisans Tezli

 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin