Tarihçe

Küçült Yazı Tipi Büyüt

11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun ek 9. maddesi ile kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarı Yılında İşletme Tezli Yüksek Lisans Programıyla eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli/Tezsiz ve Doktora programlarında Lisansüstü eğitim verilmektedir.

Enstitü Müdürlüğümüz; Üniversitemizin 6 Fakültesinin 22 ayrı Anabilim Dalında 10 Doktora, 25 Tezli Yüksek Lisans ve 19 Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere toplam 54 programı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dalları ve Anabilim Dallarının bünyesinde yürütülen programlar:

İŞLETME ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR İşletme Tezli Yüksek Lisans
İşletme Doktora
İşletme Doktora (Bartın Üniv. İle Ortak)
İşletme II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Sağlık Kurumları İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Pazarlama ve Satış Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
Muhasebe ve Denetim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
İKTİSAT ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR İktisat Tezli Yüksek Lisans
İktisat Doktora
İktisat Doktora (Kocaeli Üniv. İle Ortak)
İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
DİSİPLİNLERARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Disiplinlerarası Değerler Eğitimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans 
Eğitim Programları ve Öğretim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans 
TARİH ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Tarih Tezli Yüksek Lisans
Tarih Tezli Yüksek Lisans (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
Tarih II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Tarih Doktora (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
Türk Dili ve Edebiyatı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans
MALİYE ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Maliye Tezli Yüksek Lisans 
Maliye Tezli Yüksek Lisans (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
Maliye Doktora
Maliye Doktora (Sakarya Üniversitesi İle Ortak)
Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans
Uluslararası Ticaret Yönetimi II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Tezli Yüksek Lisans
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans
Temel İslam Bilimleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
DİSİPLİNLERARASI DEĞERLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Disiplinlerarası Değerler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
DİSİPLİNLERARASI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Disiplinlerarası Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans
Disiplinlerarası Turizm İşletmeciliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
Disiplinlerarası Turizm İşletmeciliği Doktora
DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans
DİSİPLİNLERARASI KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans
Disiplinlerarası Kültürel Çalışmalar II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Eğitim Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
DİSİPLİNLERARASI PAZARLAMA İLETİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Disiplinlerarası Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler Tezli Yüksek Lisans
Disiplinlerarası Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Finans ve Bankacılık Tezli Yüksek Lisans
Finans ve Bankacılık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans
SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
PROGRAMLAR Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans