DOKTORA YETERLİLİK KOMİTELERİ

İŞLETME DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ

Doktora Yeterlilik Komitesi

Prof. Dr. Hakan ÇELİK

Prof. Dr. Yasemin KÖSE

Prof. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK

Doç. Dr. Mehmet PEKKAYA

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Müjdat BAŞARAN

 

YÖK çerçeve yönetmeliğinde ve Enstitümüzün Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliğinde Doktora yeterlilik sınavı ile ilgili yılda 2 defa enstitünün belirleyeceği tarihlerde yapılmasına dair bir hüküm bulunmaktadır.

Doktora yeterlilik dönemi 3 aşamadan oluşmaktadır:

- Doktora yeterlilik sınavı

- Tez izleme komitesinin oluşturulması

- Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi ve değerlendirilmesi

Öğrencinin Yeterliliğe hangi dönemde gireceği Danışmanın Teklifi , EABD başkanlığının yazısıyla ve  Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

 

 Eğitim Öğretim yılı Güz ve Bahar dönemleri için yukarıda verilen aşamalara göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

GÜZ DÖNEMİ

 

Doktora Yeterlik Sınavına Başvuru

FORM 59

Yeterlilik Sınav Tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar

Doktora Yeterlilik Sınavı

Temmuz-Aralık

Tez İzleme Komitesi Oluşturulması:

FORM 61

Yeterlilik Sınav Tarihinden itibaren 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi Oluşturulmalıdır.

Doktora Tez Önerisi Sınavı:

FORM 62

Yeterlilik Sınav Tarihinden itibaren 6 ay içinde Tez Öneri Sınavı Yapılmalıdır.

 

 

BAHAR DÖNEMİ

Doktora Yeterlik Sınavına Başvuru

FORM 59

Yeterlilik Sınav Tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar

Doktora yeterlilik sınavı

 

Ocak-Haziran

Tez İzleme Komitesi oluşturulması:

FORM 61

Yeterlilik Sınav Tarihinden itibaren 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi Oluşturulmalıdır.

Doktora Tez Önerisi Sınavı:

 FORM 62

Yeterlilik Sınav Tarihinden itibaren 6 ay içinde Tez Öneri Sınavı Yapılmalıdır.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin