İNTİBAK KOMİSYONLARI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI İNTİBAK KOMİSYONU

Küçült Yazı Tipi Büyüt
DOÇENT DR. GÜL BANU DUMAN
Bölüm:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
e - Posta:gbanu.duman
Telefon:291 17 98
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ OSMAN ARICAN
Bölüm:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
e - Posta:osmanarican
Telefon:2911914
DOÇENT DR. MUHİTTİN TURAN
Bölüm:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
e - Posta:mturan
Telefon:2911893
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin