MEVZUAT

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Z.B. E. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (GÜNCEL)

 

Z.B. E. Ü. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Usul ve Esasları

 

Z.B.E.Ü. Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

 

Z.B.E.Ü.Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

Z.B.E.Ü.İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

 

Z.B.E.Ü.Verilecek Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düz. Es.İlişkin Yönetmelik

 

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ

 

Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

 

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

 

Özel Öğrencilik Yönergesi

 

Program Açma ve Yürütme İlkeleri

 

Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

 

Tez Yazım ve Basım Yönergesi 

 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

 

YÖK 100/2000 Doktora Bursu Usul ve Esaslar

 

Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesince Verilecek Diploma Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Esaslarına İişkin Yönerge

AKREDİTE PROGRAM BİLGİLERİNİN TOPLANMASI VE KABULÜ HAKKINDA
USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİME
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNERGESİ
(PANDEMİ DÖNEMİ VE OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR İÇİN)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM PLANLARI
TASARIMI VE GÜNCELLEME YÖNERGESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AKADEMİK ARŞİV YÖNERGESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ VE SERBEST DOLAŞIM PROGRAMLARI
HAREKETLİLİK YÖNERGESİ

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK SINAV UYGULAMALARINDA VE ENGELLİ KONTENJANINDA ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ


ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEMUR AKADEMİSİ YÖNERGESİ


ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 7417 SAYILI KANUN YATAY GEÇİŞ UYGULAMA İLKELERİ