SSS

KAYIT İLE İLGİLİ SORULAR

Soru: Enstitünüze kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir?

Lütfen Enstitümüz Sayfasında mevcut Akademik Takvime bakınız. Söz konusu tarihler arasında Enstitü’ ye 4 adet fotoğraf  ile erkek öğrencilerin ise  ayrıca   Askerlik Durumu belgesi  gelmeleri yeterlidir.  Tezsiz programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yukarıda istenilen belgelere ilaveten yatırmış oldukları katkı payı ücretini gösterir banka dekontunu da Entitümüze sunmaları gerekir.

Soru: Kayıt tarihlerinde il dışındayım,  Kesin kaydımı bir başkasına yaptırabilir miyim?

Kesin kayıt ancak noter tasdikli vekaletname ile öğrencinin görevlendirdiği biri aracılığı ile işlem yapılabilir.

 

Soru: Harç ödemek zorunda mıyım?

Bakanlar Kurulu kararı ile Tezli Yüksek Lisans Programlarında ilk 2 yıl, Doktora Programlarında ise ilk 4 yılharç ödemezsiniz. Harç bedelleri her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir ve üniversitemizin sitesinde duyurulur.

 

Soru: Harç ne zaman ve nereye yatırılır?

Öğrenim harcı yatırması gereken öğrenciler harç yatırma dönemleri her yıl Akademik Takvimde belirtilmektedir. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Vakıflar bankası şubelerine öğrenci numaranızla birlikte harcınızı yatırabilirsiniz. Lütfen Akademik Takvime bakınız 

 

Soru: Yeni öğrenciyim, kayıt işlemini tamamladıktan sonra, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?

Lütfen kayıt işlemleri ile ilgili diğer önemli tarihler için Enstitümüz Sayfasında mevcut Lisansüstü Akademik Takvime bakınız.

 

Soru: Eski öğrenciyim, “ders alma işlemlerini” ne zaman yapmam gerekiyor?

Lütfen kayıt yenileme işlemleri ile ilgili diğer önemli tarihler için Enstitümüz Sayfasında mevcut Lisansüstü Akademik Takvime bakınız.

 

Soru: Kayıt dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 50. maddesine göre “kayıt dondurma koşullarının” mevcut olması gerekmektedir. Koşulları tutan öğrenciler, Kayıt Dondurma Formu ile Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvuruda bulunmalıdır.

 

Kayıt silme var mı?

20 Nisan 2016 da çıkan lisansüstü yönetmeliğe göre kayıt silme vardır. Ayrıca kendi isteğinizle Enstitümüze vereceğiniz bir dilekçe ile kaydınızı silebilirsiniz.

 

Soru: Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

 Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, İlişik Kesme Formunu doldurarak ilgili birimlere imzalattıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin