DERS KAYITLARI-DANIŞMAN ONAYLARI İLE İLGİLİ SORULAR

Küçült Yazı Tipi Büyüt

1.Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

 

 Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Doktora programında, Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç üçüncü yarıyılın başında atanır.

 

  1. Danışmanı atanmayan öğrencilerin Ders Ekle/Sil süreci ve danışman onayları kim

    tarafından gerçekleştirilir?

    İlgili süreç ve danışman onayı Anabilim Dalı Başkanlığınca gerçekleştirilir.

 

  1. Seminer, Dönem Projesi derslerine kayıt hangi aşamada yapılır?

    Derslerin tamamlandığı/tamamlanacağı, danışman atamasının da gerçekleşmiş olduğu    dönemde yapılır.

 

  1. Yüksek Lisans / Doktora Uzmanlık Alanı dersine kayıt hangi aşamada gerçekleştirilir?

Danışman ataması yapılan lisansüstü öğrenciler bu kaydı yapabilir. Kayıt yapılırken öğrenciler ilgili ders seçimlerinin danışman adına açılmış olmasına dikkat etmelidir.

 

  1. Yüksek Lisans / Doktora Tez Çalışması Dersi derslerine kayıt hangi aşamada gerçekleştirilir?

 

Yüksek Lisans Programında Tez çalışması dersi, ders yükümlülüğünü tamamlayan yüksek lisans öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir.

Doktora Programında Tez çalışması dersi, yeterlik sınavını başaran doktora öğrencileri için takip eden yarıyılında tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir.