DİĞER SORULAR

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Soru: Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Öğrenci belgemi nasıl ve ne zaman alabilirim?

Öğrenci belgesi, transkript, disiplin kaydı durum belgesi ile geçici mezuniyet belgesi  gibi belgeler için öğrencilerin Enstitümüze dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca öğrenci belgelerini E-Devlet şifreleri ile E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için http://www.yok.gov.tr/web/guest/ogrenci.belgeleri-artik-edevlet-te  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Soru: Geçici Mezuniyet Belgesi`ni ya da Diplomamı benim yerime başkası alabilir mi?

Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diploma mezun olan kişiye bizzat kendisi başvurduğunda verilir. Başkasının alabilmesi için o kişiye noterden vekâletname vermeniz gerekir.

Bu konudaki önemli nokta ise, vekâletnamenin genel bir vekâletname olmaması, üniversiteden Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploma almaya yönelik bir vekâlet olmasıdır.

 

Soru: Öğrenci kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

SBE-90 Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu, fotoğraf ve dekont ile birlikte Enstitümüze başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

Soru: ERASMUS başvuru tarihi, zamanı, imkanları ve şartları nelerdir?

BEÜ Öğrenci ve Öğretim Elemanı değişim programları Koordinatörlüğü Merkez Kampüs Öğrenci İşleri daire Başkanlığı Binası Kat:2 Tel: 257 40 10 -1639 dan bilgi alabilirsiniz.

 

Soru: FARABİ başvuru tarihi ne zaman?

http://farabi.beun.edu.tr adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Soru: FARABİ imkanları ve şartları nelerdir?

http://farabi.beun.edu.tr adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Soru: Tez çalışması için kullanılabilecek veri tabanları nelerdir?

Merkez Kütüphanemizin online veri tabanlarını kütüphanenin web sitesinden inceleyebilirsiniz.

 

Soru: Tezimi tamamladım. Tezi YÖK Ulusal Tez Merkezine nasıl yükleyebilirim?

Yandaki bağlantıda verilen klavuza göre (http://sbe.beun.edu.tr/doc/kilavuz.pdf) işlemleri yürütebilir, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp linkine tıklayarak tezi YÖK sistemine yükleyebilirsiniz.

 

Soru: Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına nasıl geçebilirim.

Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler.

Bunun için yapılması gereken,

Bağlı bulunduğu Tezli Yüksek lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu gösterir not dökümü ve  Enstitümüz web sayfasından temin edip dolduracakları Programlararası Geçiş Formu ile ilgili Anabilim dalı başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

  1. a)      Not dökümü Belgesi
  2. b)      Programlar arası geçiş formu

Soru: Tezsiz programa geçen öğrencilerin toplamda kaç adet ders almaları gerekir.

Tezsiz programa geçen öğrenciler daha önceki yarı yıl yada yarıyıllarda aldıkları derslerinde sayılması ile toplamda 10 adet Ders ve 1 proje dersini almaları gerekiyor.

Soru: Tezsiz programa geçen öğrenciler tezli yüksek lisans programında aldıkları dersler saydırılabilyor mu?

Öğrencinin daha önce yüksek lisans programında aldığı dersler (Bilimsel Hazırlık Döneminde Alınan Dersler Hariç ) enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ve  enstitü yönetim kurulu kararıyla yeni geçtikleri yüksek lisans programındaki derslerin yerine transfer edilebilir.

Soru: Tezsiz programa geçen öğrenciler Öğrenim harcı ödüyor mu?

İlgili dönem için belirlenen dönemlik öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.

 

Soru: Tezsiz Programdan mezun olan öğrenciler Doktora programlarına başvurabiliyor mu?

 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora  programlarına başvurabilirler.

 

Soru: Tezsiz Yüksek Lisans programından tezli Yüksek Lisans programına nasıl geçebilirim.

Tezsiz yüksek lisans programında genel not ortalaması 3.50 olan üstün başarı gösteren ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde düzenlenen tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla, enstitü anabilim dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler.

Bunun için yapılması gereken,

Bağlı bulunduğu Tezsiz Yüksek lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu, aldığı dersleri ve ağırlıklı ortalamasının  en az 3.50, olduğunu gösterir not dökümü, ALES puanının  en az 55 olduğunu gösterir sonuç belgesi  ve  Enstitümüz web sayfasından temin edip dolduracakları 72 no lu Programlararası Geçiş Form ile ilgili Anabilim dalı Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.

Gerekli belgeler:

  1. c)      Not dökümü Belgesi
  2. d)     ALES Belgesi
  3. e)      Programlar arası geçiş formu

 

 

Soru: Yüksek Lisans tez sınavında tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen Tezli Yüksek Lisans öğrencisi isteği halinde Tezsiz Yüksek Lisans programında mezun olabilir mi?

Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, yönetmeliğimizin programlararası geçiş maddesinin hükümleri uygulanarak, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisi tezsiz yüksek lisans programından mezun edilir.Soru: Lisans Derecesi ile doktora programına kabul edilen doktora öğrencisi tezde başarılı olamayanlar tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilir mi?

Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisi tezsiz yüksek lisans programından mezun edilir.